Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Helt fel", tycker folkpartisten Staffan Werme, som menar att dagens delbetänkande om assisterad befruktning för ensamstående leer till värdeförändringar. Foto: Conny Sillén / Scanpix

Folkpartist: Borde diskutera värdeförskjutningarna

Idag har regeringens utredare lagt fram ett förslag om att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. En av de politiker som kritiserar förslaget är folkpartisten Staffan Werme.

Nyheter · Publicerad 16:07, 16 maj 2014

– Jag tycker det är helt fel. Vi håller på med ett paradigmskifte med en massa värdeförändringar och värdeförskjutningar kring människans rätt och människans värde. Vi har ingen aning om vart vi är på väg eller var det ska sluta, säger Staffan Werme till Världen idag.
– Det här bara en del av allt det jag oroas över. Den huvudsakliga frågan för mig blir: Vem har rätt till en annan människa? Och om man nu säger att en människa har rätt till en annan – har man då också rätt att slippa en människa man tidigare hade rätt till?

Staffan Werme har tidigare uttryckt kritik även mot att ensamstående och enkönade par fått tillåtelse att adoptera.
– Det beror inte alls på att jag anser att de skulle vara sämre föräldrar. Däremot menar jag att man vet så oerhört lite om följderna av att ändra och förskjuta de här normerna. Vi borde åtminstone diskutera värdeförskjutningarna och samtala om vart detta kan leda, men den diskussionen förs ju inte idag, säger han.
Staffan Werme menar att dagens politiska partier blivit fartblinda och fattar beslut utifrån de tekniska och medicinska möjligheter som finns, och som hela tiden blir fler.
– I dagsläget är det den tekniska och medicinska utvecklingen som säter ramarna för etik och moral, säger han och förklarar att han är mycket besviken på att kyrkan inte längre tar strid för värdefrågorna.
– Kyrkans roll är fullkomligt överspelad och kyrkan vet inte själv vad den tycker och tänker och vill. Istället finns det risk för att de politiska partierna fungerar som ett slags etiska och moraliska vägvisare, menar han.

Han anser att huvudproblemet är att man inte längre har någon helhetsbild.
– Alla ska ha rätt. Men kan individens och det allmännas bästa i vissa lägen gå på tvärs? Vem är den starke och vem är den svage i alla frågor? Vi diskuterar inte ens de frågorna. Allt ska gå snabbt. Och att ge en människa eller en grupp rätt är bra oavsett vart det leder, menar han.
Staffan Werme är säker på att även surrogatmödraskap kommer att bli tillåtet i Sverige.
– Det är den riktning vi slagit in på. Det som sker nu är bara en följd av tidigare beslut.
– Nästa steg är att ett antal politiska ungdomsförbund börjar tala om familjen på andra sätt, att man kan leva många tillsammans i en relation. Det här är helt enkelt ett tecken på att vi håller på att förändra hela synen på människan utan någon som helst diskussion, säger Staffan Werme.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...