Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Folkhälsoplanerare Elise Björn. Foto: Region Jönköpings län

Folkhälsoplanerare: ”En ögonöppnare”

Att förebygga skilsmässor och öka stödet till barn med separerade föräldrar. Sådana åtgärder kan bli nödvändiga, menar Elise Björn, folkhälsoplanerare vid Region Jönköpings län, apropå resultaten i ”Folkhälsoenkät ung 2015”.

Nyheter · Publicerad 06:38, 1 jun 2016

Enkäten visar bland annat att ungdomar som bor växelvis eller med bara sin ena förälder generellt mår sämre än jämnåriga som bor med båda sina föräldrar.

– Rent logiskt är det kanske inte svårt att förstå att det påverkar en att flytta mellan föräldrar, att inte ha en stabil hemmasituation. Men för mig blev det ändå en ögonöppnare att det fanns ett så tydligt samband, säger Elise Björn som ansvarat för enkäten.Hon berättar att både idrottsföreningar och kyrkor visat intresse för enkäten. Men framför allt är det landstinget och kommunerna som tagit till sig resultatet och som kommer att jobba vidare med det, menar hon.


– Det verkar finnas ett behov av att utveckla stödet mot barn och ungdomar som inte växer upp med båda sina föräldrar, påpekar Elise Björn.Kan man tänka sig att gå ett steg till i den här kedjan, att försöka hjälpa par att faktiskt hålla ihop?

– Det tror jag absolut att man skulle kunna göra. Sedan är lite frågan vad som är den offentliga verksamhetens roll? Men redan i dag finns ju faktiskt ett föräldrastöd i kommuner. Detta skulle kunna byggas ut ytterligare.Enkäten har belyst ett allvarligt problem – de negativa psykosociala effekter som, i högre utsträckning, drabbar ungdomar med separerade föräldrar. Nu behöver man gräva djupare i frågan, framhåller Elise Björn.


– Det är otroligt viktigt att man går vidare och pratar mer med ungdomarna själva. Till exempel vad som är det svåra i att bo växelvis hos sina föräldrar, säger hon. 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...