Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Världen idag den 2 december.

Flera ville anmäla vittnesbörd till PO

En debatt om helande genom bön har blossat upp efter måndagens artikel i Världen idag om Viktoria Himmelstrand som tillfrisknande från leukemi efter förbön.

Nyheter · Publicerad 00:00, 4 dec 2013

Intervjun med Christian och Kajsa Himmelstrand, vars dotter Viktoria blev oförklarligt frisk från sin leukemi hösten 2012, hör till tidningens mest lästa hittills: på onsdag hade över 1 000 personer rekommenderat den till läsning på Facebook.
– Det här handlar om en familj som själva beskriver hur deras dotter, efter att många har bett intensivt för henne under en vecka, plötsligt får drastiskt förändrade blodvärden. Själva tror de att Gud har gripit in och läkarna verkar stå förundrade, säger Världen idags chefredaktör Lukas Berggren.
– Det är klart att de måste ha rätt att berätta om detta. Personligen väljer jag att glädjas med familjen.

Men berättelsen och rubriken, ”Leukemin försvann efter förbön”, väckte också ont blod hos en del, även kristna. En är magikern Samuel Varg Thunberg, som anser att vittnesbörd om helanden kan skada genom att ge människor falska förhoppningar:
”Jag tror inte man ska påstå eller ge några speciella löften om Guds ingripande i form av helanden. För det första är lagen inte helt tydlig på om det är lagligt eller inte. Vidare tycker undertecknad att det är omoraliskt att ge sjuka människor eventuellt falskt hopp – för jag tror vi kan vara överens om att alla som får förbön inte blir friska...”
”Att @varldenidag okritiskt i rubrik hävdar att förbön botar leukemi är oansvarigt och respektlöst. Jag blir lite arg”, twittrar universitetsprästen Kent Wisti.

Lukas Berggren påpekar att varken tidningen eller de föräldrar som intervjuas uppmanar läsarna att strunta i läkarvård.
– Vi är ju förstås väldigt glada för läkarvetenskapen, men som kristna tror vi också att Gud kan hela människor. Vår förhoppning med vittnesbörden i Världen idag är att fler ska ge Gud en möjlighet att gripa in i både stort och smått, säger han.

En läkare som tror på förbön är Anna Aronsson i Göteborg. Hon har ansvarat för så kallade helanderetreater, då flera läkare deltar, och tillhör den svenskkyrkliga Oasrörelsens ledarskap.
– Gud har skapat oss och han har satt upp vissa naturlagar. Men jag uppfattar att han ibland går utöver sina egna naturlagar och helar människor, säger hon till Världen idag, och berättar att hon bevittnat just ett sådant plötsligt och oförklarligt tillfrisknande från cancer efter förbön som skildras i artikeln.
– Vår Herre väljer när han vill gripa in med ett helande. Men jag tror att han alltid vill hela vårt inre på djupet, vare sig de fysiska besvären sedan består eller inte.

Flera personer säger sig också ha anmält intervjun med familjen Himmelstrand till Press­ombuds­mannen.
”Jag har anmält @varldenidag till PO (po.se) för artikeln om att förbön kan bota leukemi (http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/12/02/Leukemin-forsvann-efter-forbon/ …). Gör det du med!” twittrar David Björnfot.
Han hänvisar till de pressetiska reglerna, som bland annat säger att  ”Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten”.
Men det är tveksamt om Pressombudsmannen kommer att ta upp en anmälan mot Världen idag för artikeln i fråga. För att PO ska kunna pröva en sådan krävs att anmälaren personligen är utpekad med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om sig och sina personliga angelägenheter, eller företräder någon som är utpekad.

Enligt pressombudsmannen, Ola Sigvardsson, skulle det även gå att anmäla en publicist för påståenden om en behandlingsmetod, om metoden verkligen skadat någon.
– Den enda gången jag kan tänka mig att behandlingsmetoder kommer i fokus är om en enskild person har skadats av den och känner sig kränkt av ett påstående om metoden. Men ett generellt påstående om en behandlingsmetod är inget som vi prövar.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Läs artikeln här: Leukemin försvann efter förbön

Det är frukten som bör styra vilka träd vi bör vattna med våra bidrag.

Ledarkrönika Alla gagnas av goda resultat. Ett sunt och stabilt företag som lyckas med sin verksamhet och som... torsdag 17/9 00:00

500 par strumpor till minne av aborterade barn

Göteborg. På söndag genomför organisationen Livsval en stående manifestation i Göteborg, med 500 par... torsdag 17/9 12:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom... torsdag 17/9 00:10

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...