Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Foto: Anders Wiklund / TT

Fler svenskar bor i ensamhushåll

​Vi blir allt ensammare i Sverige, i alla fall när det handlar om boendeformen. När Statistiska centralbyrån, SCB, redovisar siffror för 2015 visar det sig att ensamstående utan barn är den hushållstyp som ökar mest – två procent.

Nyheter · Publicerad 15:49, 18 mar 2016

Statistiken visar att det främst handlar om glesbygdskommuner runtom i Sverige. De toppar listan med Solna som första storstadskommun på en nionde plats.

– Storstäderna har sin bostadsbrist och där pressas man inte att vara ensamhushåll på samma sätt. Ju fler bostäder, desto lättare att skaffa eget boende, säger Thomas Johansson, statistiker vid SCB.

Det gäller i högsta grad Ljusnarsberg i Örebro län med drygt 4 900 invånare. De ligger allra högst upp SCB:s lista, vilket inte förvånar kommunalrådet Ewa-Leena Johansson (S) som ser två förklaringar:

– Vi har en åldrande befolkning. Av dem är det många som inte skaffar en ny kärlek när deras partner gått bort. Sedan har vi haft en stor andel ensamkommande de senaste åren och de börjas nu att slussas ut.

TT: Får den här fördelningen några konsekvenser ur ett kommunalt perspektiv?

– När vi planerar måste vi tänka på hur man utformar boende. Vi har inte någon efterfråga på stora lägenheter, ettor och tvåor klarar man sig bra med.

Ur ett rent mänskligt och medicinskt perspektiv finns dock konsekvenser. För drygt ett år sedan redovisade Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors en sammanställning av ensamboendes levnadsförhållanden då Finland precis som Sverige har en hög andel.

Den visade att ensamma har en högre dödlighet, ohälsosammare levnadsvanor liksom sämre upplevd hälsa.

Ekonomiskt får det också stor påverkan då de är mera utsatta för olika sociala risker som sjukdom och arbetslöshet. Att det grävs större hål i plånboken hos ensamhushållen på grund av de måste köpa ett större antal varaktiga konsumtionsvaror per person än i andra hushåll, var också något som togs upp.

Ewa-Leena Johansson ser en annan utmaning för kommunen utifrån det stora antalet ensamkommande barn som tagits emot.

– Vi har bara tagit emot pojkar och skulle strömmen fortsätta så kommer ensamhushållen att fortsatt öka. Sedan kommer det också bli stor skillnad på könsuppdelningen. Det är inte bra att man bara får stora grupper med män utifrån familjebildning och vi riskerar tappa flera kommuninvånare som flyttar till kärleken.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...