Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Foto: Maja Suslin/TT

Fler platser för samtal om tro

Fryshuset i Stockholm skapar ett nationellt resurscenter för religion i samhället. Och S:ta Katharinastiftelsen startar ett "livsåskådningsforum" tillsammans med företrädare för judendom, islam, kristendom och sekulär humanism.

Nyheter · Publicerad 00:00, 26 jan 2016

– Det finns ett annat klimat nu, det är fler som vill mötas och samtala om religion, och som vill göra det på olika sätt. Det vi kan bidra med är den otroliga erfarenheten av att ha jobbat konkret med frågorna i fyra år.

Det säger Maria Kjellsdotter-Rydinger, verksamhetsansvarig för Fryshusets verksamhet Tillsammans för Sverige och initiativtagare till det nya resurscenter som nu startas som ett projekt finansierat genom Allmänna arvsfonden.

– Vi känner ett behov av att nå ut, till företag, skolor, kommuner, med metoder för att hur vi kan leva tillsammans med våra olikheter. Vi ska inte vara så rädda för att tala om religion eller att lära oss mer. Som det är nu i Sverige tystar man bara ner det samtal som behöver föras.

Det interreligiösa resurscentret är ett samarbete med Svenska kyrkan, det muslimska studieförbundet Ibn Rushd, Stadsmissionen och Judiska församlingen, och med Fryshuset som huvudman. Målet är att på tre år bygga upp en fristående institution.

Tillsammans för Sverige bygger på engagemang från ungdomar med en egen religiös tro och som vill berätta om den och samtala med andra ungdomar. Tre gånger i veckan håller ungdomar som utbildats i metoden workshops, framför allt på olika skolor.

– Samtalen bygger på de ungas egna historier och erfarenheter: vad betyder det att växa upp som ung jude, kristen, sikh eller muslim i Sverige i dag? För många unga med en tro är det svårt att känna igen sig i de beskrivningar som finns, och som är ganska stereotypiserande.

Samtidigt startar S:ta Katharinastiftelsen i Stockholm vad man kallar Livsåskådningsforum.
"I februari startar vi med ett samtal om livsåskådningars natur och konsekvenser för samhället. Kommande teman är hur ökande våldsbejakande extremism bör motverkas och huruvida Gud behövs för moralen", skriver företrädare för stiftelsen, judendom, islam, kristendom och sekulär humanism i Dagens samhälle.

– Det grundläggande för all vår verksamhet är samtal - om livet, samhället, religion. Med detta vill vi bredda oss till andra religioner och även ta in sekulärhumanisterna, säger programsekreterare Jan Olov Fors till Världen idag.

– Vi tror att bilden av den andre fördjupas genom mötet. Vår uppgift är inte att alla ska tycka samma, men olika uppfattningar behöver ju inte leda till konflikt.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se 

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00