Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Gränsen för livsuppehållande vård och gränsen för abort får inte tangera varandra, menar Karl Rombo, vice ordförande för Svenska prematurförbundet. Foto: Christine Olsson / TT

Fler höjer rösten för sänkt abortgräns

Sverige borde sänka abortgränsen till 20 veckor, så att inte gränsen för livsuppehållande vård och gränsen för abort flyter ihop. Det föreslår professor och överläkare Lena Hellström-Westas. Dagen innan kom samma förslag från Svenska prematurförbundet.

Nyheter · Publicerad 15:44, 23 aug 2017

Lena Hellström-Westas är professor i perinatalmedicin och överläkare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala.

I en debattartikel i Svenska dagbladet tar hon avstamp i de senaste veckornas debatt kring sena aborter. Debatten drog igång efter att en läkare förklarat att hon försökt rädda sent aborterade barn till livet.

"Det nya är att abortgränsen nu är så nära gränserna i den utvecklade neonatalvården att de i vissa fall överlappar varandra", skriver Lena Hellström-Westas, och påpekar hur svårt att exakt veta hur långt en graviditet har kommit.

"Inte minst neonatalvårdens utveckling har medfört att denna snäva gräns blir helt orimlig. Det enda rimliga är därför att sänka abortgränsen en vecka, till 20 graviditetsveckor plus sex dagar".

Dagen innan hade Karl Rombo, vice ordförande i Svenska prematurförbundet, föreslagit samma ändring i en artikel i DN Debatt.

"I dag är det svårt, att bortom allt tvivel, uppskatta längden på en graviditet med en mer exakt felmarginal än några dagar, varför det bör finnas en tydlig marginal mellan respektive gräns. Även om antalet aborter under vecka 21 som drar ut på tiden in i vecka 22+0 är ytterst få, blir Svenska prematurförbundets slutsats att en lösning måste diskuteras", skriver han.

En sådan lösning, "om än oönskad", skulle vara att sänka gränsen för laglig abort till vecka 20, menar han.

"Trots att de aborter där barnet föds fram levande enligt Socialstyrelsen [...] är felaktigt utförda, är det efter förlossning icke desto mindre ett levande barn. Om prognosen ger utrymme är det då vårdens plikt att först och främst företräda barnet och dess behov. Barnets rätt till hälso- och sjukvård har tydligt företräde framför vårdnadshavarnas eventuella nekande, enligt Socialstyrelsens meddelande nr 7 (2010)".

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...