Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Pingst växer något i medlemsantal, men antalet församlingar minskar. Bilden är från en samling för pingstpastorer tidigare i år. Foto: Samuel Björk

Fler döpta inom pingst under 2015

Antalet döpta och antalet medlemmar ökar medan församlingarna blir färre. Det är resultaten när svenska Pingströrelsen redovisar statistik för 2015.

Nyheter · Publicerad 12:09, 31 maj 2016

Den årliga statistiken över medlemsantal och församlingar publiceras i Pingströrelsens årsbok som kommer ut i augusti, men utdrag från siffrorna redovisas nu på Pingst.se.

Rörelsen ökade förra året med 266 medlemmar jämfört med föregående år. Totalt hade Pingströrelsen 84 573 medlemmar den 31 december 2015, fördelade på 441 församlingar. Det är fem församlingar färre än 2014. Antalet döpta som pingstförsamlingarna redovisade i statistikunderlagen var sammanlagt 1 768 personer, det är 58 personer fler än året innan.

I statistiken syns enligt pingst.se att flera mindre församlingar har fått döpa förhållandevis många medlemmar och man menar att det bland annat kan handla om nyanlända till Sverige.

Daniel Alm, föreståndare för Pingst:

– Det är glädjande att dopsifforna ökar och att det totala medlemsantalet ökar. Det finns mycket fint engagemang ute i våra församlingar, säger han på sajten men menar att det är en ”allvarlig realitet att ta till sig” att det läggs ner fler församlingar än vad det startas nya,

– Den utmaningen är jättestor.

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...