Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

EU som helhet går sakta mot en mer individanpassad familjepolitik. Och Tyskland har nyligen ökat antalet förskolor och infört en individuell och inkomstrelaterad föräldraförsäkring, som ett komplement till det vårdnadsbidrag och sambeskattning. Foto: Scanpix

Fler barn – och fler skilsmässor

Alla är överens om att det föds för få barn i Europa. Frågan är hur man vänder trenden. Ett sätt, enligt en ny svensk doktorsavhandling, är exportera den nordiska modellen med förskola och generös föräldraförsäkring.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 sep 2011

Baksidan är att  den familjepolitiken också verkar främja kortvariga parrelationer, med skilsmässa och separation som följd.
– I länder med en individbaserad familjepolitik, alltså dagis och föräldraförsäkring, lever fler personer i parförhållanden. Däremot är det så att de par som bildas är mindre stabila, säger Andrej Kokkonen, som förra veckan doktorerade vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
I sin avhandling, "Bedroom Politics. How family policies affect women's fertility and union formation decisions", har han undersökt hur många människor som lever i parförhållanden i 22 europeiska länder, vad som gör ett parförhållande stabilt, och slutligen huruvida familjepolitiken påverkar hur många barn som föds av kvinnor i olika typer av förhållanden.

Ett resultat är att parförhållanden där kvinnan och mannen är gifta håller längre än till exempel samboförhållanden. Men å andra sidan verkar det som att de par som väljer att gifta sig är äldre, och att de "lösare" parrelationerna i Norden genererar fler barn.
– Min hypotes är att kvinnor i Norden ingår instabila förhållanden just för att det är ekonomiskt möjligt att få barn i dem, även om de slutar i skilsmässa eller separation. I länder med traditionell familjepolitik medför det så stora kostnader att skaffa barn, framför allt för kvinnor, att man inte flyttar ihop om man inte är väldigt säker på att det ska hålla livet ut, säger Andrej Kokkonen.

En familjepolitik som gynnar individen mer än familjen som helhet, ökar alltså benägenheten hos dagens europeiska kvinnor att bilda par och skaffa barn, visar avhandlingen. En utgångspunkt är att det i samtliga länder i Europa är kvinnan som mer eller mindre har reproduktiv kontroll.
– Dels kan hon skydda sig själv från att bli gravid, och dels har hon i nästan alla länder möjlighet att avsluta en graviditet om hon skulle vilja det. Dessutom har hon mest att förlora, ekonomiskt och karriärmässigt, på att skaffa barn än mannen.

Men det är inte bara kvinnornas inmarsch på arbetsmarknaden någon gång på 1980-talet som gjorde att allt färre barn började födas i södra Europa.
– En annan förklaring som framförts är att religiositeten har minskat i dessa länder. Det finns ju faktiskt länder i Europa, med Irland som främsta exempel, där man haft höga födelsetal oberoende av ekonomiska faktorer. Det i sin tur har förklarats av att irländarna har varit mer religiösa och haft starkare familjevärderingar, säger Andrej Kokkonen.

Han berättar även om studier som pekar på att andelen mer religiösa människor kan förväntas öka, eftersom dessa familjer får fler barn än sekulära.
– Men i Europa har vi inte den stora religiositeten, och i alla fall på kort sikt verkar det svårt att bryta den trenden, säger Andrej Kokkonen.


Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Anderj Kokkonen har i sin doktorsavhandling granskat hur familjepolitiken påverkar antalet barn som föds i Europa. Vinnare: den nordiska modellen. - Många tror att det är den traditionella familjepolitiken som ska stärkas för att fler barn ska födas. Men evidensen talar starkt för att det är dagis och föräldraförsäkring av svensk modell som starkast korrelerar med höga födelsetal. Foto: Privat

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...