Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Omkring 200 miljoner flickor fattas i världen till följd av könsselektiva aborter och spädbarnsmord, beräknar FN. Denna indiska kvinna berättar i filmen It´s a girl om hur hon själv dödat åtta nyfödda flickor. Foto: SHADOWLINE FILMS

Film uppmärksammar flickaborter

Den nya filmen It's a girl ska visas på filmfestivalen i Wien 10 december.- Varför behålla flickor när det är så svårt att ta hand om dem? frågar en indisk mor. I filmens öppningsscen erkänner hon att ho dödat åtta flickor innan hon fick sin efterlängtade son.

Nyheter · Publicerad 14:55, 14 nov 2012

I en grav i Tamil Nadu i Indien ligger åtta små flickors kroppar. De kvävdes till döds vid födseln av sin egen mamma. FN räknar med att så många som 200 miljoner flickor saknas i världen på grund av det könsbaserade folkmord som pågår. De fyra orden "det är en flicka" har visat sig var vara de mest dödliga i världen, konstaterar filmmakarna bakom dokumentären It's a girl. Filmen, som producerats av Shadowline Films, tar sig an denna nutida förintelse. På flera platser i världen är könsfördelningen inte längre bärkraftig till följd av att så många flickor inte får födas eller dödas vid födseln.
– I dag utrotar Indien och Kina varje år fler flickor vad det föds flickor i USA, berättar doktor Sabu George, en forskare från New Delhi, i filmen.

Filmens regissör Evan Grae Davis hade egentligen inte tänkt göra en film om det de miljontals saknade flickorna när han tog sig an projektet. Han var inriktad på de underliggande rötterna bakom sociala orättvisor i världen. Efter att ha gjort research om människorättsbrott på fem kontinenter hamnade filmteamet i Indien.
– Ingenting av det jag sett på mina resor fram till dess kan jämföras med omfånget av den rutinmässiga orättfärdighet som mötte mig i praktiseringen av det könsbaserade folkmordet där, säger han på filmens hemsida.

Davis borde veta vad han talar om, efter att han rest runt i världen med en kamera i 15 år. Men i Indien mötte han en helt ny form av lidande.
– Kriget mot flickorna är särskilt hjärtskärande för mig eftersom det så ofta utkämpas inom familjen, eller i det lokala samhället, där en flicka normalt skulle hitta mest beskydd och omsorg.

Dödandet av flickorna sker som regel genom könsselektiv abort. Trots att Indien har lagar som ska förhindra att ultraljud används till det syftet, har det haft liten inverkan på den kulturella skevhet som gör att pojkar föredras.
Filmen tar även upp mäns våld mot kvinnor inom familjen och regissören har fler frågor än svar efter att filmen blivit klar:
– Hur kan makar och mödrar utföra sånt våld mot sina hustrur och döttrar? Hur kan statstjänstemän och domare i Indien inte se till att de lagar som ska beskydda flickorna efterlevs?
Davis undrar också hur världssamfundet kan se på när det könsbaserade folkmordet fortsätter, utan att ingripa. Han hoppas att filmen ska leda till handling.
– Mitt djupa hopp är att berättelserna i filmen ska gripa publikens hjäran runt om i världen och tvinga oss att stå upp och skapa en rörelse som får slut på könsbaserat våld och mord, säger Davis.

Birgit Opheim
DAGEN NORGE

Tvåfrontskrig krävs för att stå emot dödshjälpsvågen

Ledare På europeisk nivå faller nu skymningen när det gäller frågan om eutanasi. Hitintills är det fyra... onsdag 14/4 00:10

Har du någon som ber för dig?

Vardagskrönika Min morfar flyttade till himlen när jag var elva år. De sista åren var han svag av sin sjukdom och... onsdag 14/4 00:10

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier