Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"Fel" syn på homosexualitet – då kan kyrkan tappa bidrag

Korskyrkan i Örkelljunga kan förlora bidrag från kommunen. Detta efter att pastorn uttalat sig om kyrkans syn på utlevd homosexualitet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 20 maj 2015

I den intensiva debatten i såväl profana som kristna medier om synen på homosexualitet nyligen deltog även pastorn i Korskyrkan i Örkelljunga, Timo Lordhem.

- Jag slåss för deras rättigheter att få vara homosexuella, och att få utöva sin homosexualitet. Men jag skulle fortfarande kalla det synd enligt mitt teologiska perspektiv, sa han bland annat i en regional SVT-sändning.

Men nu har Örkelljunga kommun reagerat och fryst de kommunala bidragen till församlingen. Enligt Helsingsborgs dagblad så skriver kultur- och fritidsnämnden i sitt beslut att Korskyrkans verksamhet inte gynnar värderingar kring jämställdhet och likabehandling som är grundläggande för kommunen. En dialog med företrädare för frikyrkan kring en jämställdhets- och likabehandlingsplan ska nu inledas enligt tidningen, annars är det slut med bidragen.

– Alla människor i Örkelljunga ska känna sig välkomna till det föreningsliv som finns i kommunen, säger Björn Zorec (FP), ordförande i facknämnden. Enligt Zorec krävs "en annan värdegrund" för att ta del av ekonomiskt stöd.

Timo Lordhem säger till HD att alla är välkomna i kyrkan. Hans församling har sökt kommunalt bidrag på närmare 40 000 kronor för 2015.
– Bidragen är en liten del och betyder inte särskilt mycket, men vi är tacksamma för allt vi får, säger han.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...