Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

På religionskunskapen i svenska skolor är ofta utgångspunkten att ateism är det normala och tro något som hör historien till, visar en avhandling vid Göteborgs universitet. Foto: Fredrik Sandberg/TT

"Fel att dumförklara troende elever"

De kristna skolgruppsorganisationerna Credo och Ny generation är inte förvånade över avhandlingen som visar att tro ofta framställs som ointelligent i religionskunskapen på gymnasiet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 14 dec 2015

Världen idag berättade i onsdags om en avhandling vid Göteborgs universitet som visar att tro ofta förmedlas som något negativt och förlegat i gymnasiets religionsundervisning.

Resultatet kommer inte som någon överraskning för organisationer som hjälper kristna elever att samlas på skolorna.
– Vi känner igen de tendenserna och ser att det stämmer att det i dag tyvärr ofta förmedlas en bild av att tro och kristen tro är något föråldrat och inte hållbart. Det är väldigt tråkigt, säger Kristian Hartman, generalsekreterare på Credo.

Han berättar att det finns flera fall där skolor och skolledare försökt motverka kristna skolgrupper. Man borde i stället se troende elever som en tillgång i skolans uppdrag att verka för mångfald och tolerans, tycker han.

– Skolan ska vara tolerant. Om man förmedlar förutbestämda uppfattningar kan elever känna sig omyndigförklarade i sin tro och uppleva att deras tro inte tas på allvar. Det här är något som vi vill motverka.
– Vi lever i ett pluralistiskt samhälle, vi behöver möta olika åskådningar och uppfattningar och i mötena lär vi oss tänka kritiskt. Att bara låta en bild förmedlas, att stänga ute eller dumförklara tro, det är fel väg att gå, säger han.

Brad Hawkes, ordförande för Ny generation, tycker att innehållet i avhandlingen är oroväckande och pekar på en allvarlig situation på Sveriges skolor.
– I Ny generations nätverk finns över 10 000 kristna ungdomar och hundratals kristna skolgrupper som förtjänar att bemötas med respekt på samma sätt som alla andra grupper i samhället.

Trots att man i Sverige ofta pratar högt om jämställdhet, allas lika värde, tolerans och att gilla olika, är det samtidigt vanligt att människor med en tro eller religiös livsåskådning särbehandlas på ett negativt sätt, menar han.
– Att man i undervisningen säger eller antyder att religion är föråldrat eller ointelligent, när merparten av världens befolkning fortfarande säger sig ha någon form av tro eller religiös tillhörighet, är i min mening både arrogant och intolerant.

– Skolan ska vara en plats där unga människor bland annat förbereds för ett liv i samhället, ett samhälle där de kommer att möta människor med alla möjliga olika bakgrunder, livsåskådningar och trosuppfattningar, menar Brad Hawkes och fortsätter:
– Låt oss då förbereda våra svenska skolungdomar att möta dessa människor med samma respekt och tolerans vi förväntar oss på annat håll.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...