Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Färre frikyrkor men stark tillväxt i storstäder

Färre församlingar, men medlemsminskningen stannar av. Det finns både ljusglimtar och orostecken i den rapport om situationen i frikyrkorna i Sverige som presenterats i veckan. – Den stora krisen är bristen på församlingsgrundande, säger Øyvind Tholvsen som arbetar inom Evangeliska frikyrkan.

Nyheter · Publicerad 06:51, 17 jun 2016

Han har tillsammans med Nätverken för församlingsgrundande och församlingsutveckling tagit tempen på frikyrkan i Sverige. Rapporten presenterades i veckan för flera samfundsledare och resultaten är både hoppingivande och visar på stora utmaningar framöver.

Under den senaste tioårsperioden har det lagts ner 668 församlingar, alltså mer än sex församlingar per månad, konstaterar man. Det innebär att 24,7 procent av alla församlingar, eller nästan var fjärde församling som fanns 2005, hade lagts ner 10 år senare.

Samtidigt ökar antalet nya församlingar. Mer än en fördubbling har skett under båda de senaste femårsperioderna. Totalt har det planterats 263 församlingar de senaste tio åren.

Och frikyrkans medlemsminskning har nästan helt upphört. Från en minskning mellan 2000- 2005 på 4,7 procent, till en minskning på 2,8 procent mellan 2005 och 2010, så har frikyrkan i Sverige minskat med bara 0,1 de senaste fem åren.

Inte minst märks den positiva trenden i Stockholm. I Stockholms län har frikyrkornas medlemsantal växt med 14,4 procent mellan 2010 och 2015.
”Frikyrkan flyttar till staden och i synnerhet till storstaden”, skriver man i rapporten.

– Jag lever mitt i arbetet med detta men det som förvånade mest är ändå den starka tillväxten i Stockholms län och kommun som är ganska anmärkningsvärd. Och sedan är det intressant med utvecklingen i Mälardalen och delvis Skåne, de delar av Sverige där sekulariseringen gått som längst, att frikyrkan går framåt där. Medan där frikyrkan funnits länge, där fortsätter minskningen.

Kan man tolka siffrorna som att frikyrkorna och dess ledningar insett allvaret?

– Jag uppfattar att samfundsledarna förstått, sedan är det inte säkert att församlingar överlag förstått betydelsen av församlingsplantering. Vi behöver förstå Sverige som missionsland. Vi har en befolkning där mellan 2 och 5 procent regelbundet går till kyrkan och i alla sådana länder där vi själva bedriver mission betonar vi alltid församlingsplantering.

Ändå, konstaterar Øyvind Tholv­sen, är det utanför de etablerade frikyrkosammanhangen som flest församlingar etableras, framförallt inom migrantgrupper.

– Det är så de lärt sig att Guds rike utbreds, genom att etablera nya församlingar.

Antalet kartlagda migrantförsamlingar har ökat från 21 stycken år 2000 till 169 2015. Antalet medlemmar i dessa församlingar har ökat från drygt 2400 till över 9100 under samma tidsspann. Och i rapporten konstateras att det helt säkert finns betydligt fler sammanslutningar som ännu inte är kända.

I rapporten sägs också att många små församlingar läggs ner och att kyrkor startar och växer i storstan, innebär det då också att den typiska frikyrkan idag är en större kyrka än tidigare?

– Ja, genomsnittsförsamlingen blir större och större. Vi har färre församlingar men inte färre medlemmar, det har skett en markant utveckling på det området de senaste 15 åren.

En majoritet av frikyrkoförsamlingarna i Sverige har färre än 100 medlemmar, men en majoritet av medlemmarna finns i församlingar med mer än 100 medlemmar.

– Jag tror inte att den största krisen är att det läggs ner många församlingar, det finns ett uppdämt behov av det eftersom många församlingar haft färre än tio eller 25 medlemmar och det är de som lagts ner. Den stora krisen är bristen på församlingsgrundande.

För fem år sedan presenterade Tholvsen en rapport som visade på en mycket negativ utveckling i frikyrkan i Sverige. Den här gången är hans slutsats:

”Läget är lite ljusare, utmaningarna lika stora”.

Rapporten kan i sin helhet hittas på: www.efk.se/frikyrkokartan

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...