Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Får inte ha treårsgräns på förskola

Borås kristna förskola måste ta emot barn som är under tre år. Det beslutade kommunstyrelsen förra veckan.

Nyheter · Publicerad 11:20, 30 aug 2016

Styrelsen för Borås Kristna Center hade begärt att få fortsätta med förskoleverksamhet för barn från tre års ålder, med hänvisning till forskning om att tidig förskolegång inte är till barnens bästa.

Men kommunstyrelsen såg annorlunda på saken. Även en fristående förskola ska enligt skollagen vara öppen för alla barn som erbjuds förskola i kommunen, om inte verksamheten är av sådan karaktär att den kan undantas från det kravet.

Av sådan särskild karaktär anser inte kommunstyrelsen att verksamheten vid Borås kristna förskola är, och avslog därmed begäran från huvudmannen, Borås Kristna Center.

En planerad ombyggnad av lokalerna som kommunen ansåg skulle möjliggöra för förskolan att ta emot yngre barn låg också till grund för beslutet..

– Vi beklagar att man har kommit fram till det här beslutet, även om det var så att oppositionen ställde sig på vår sida, säger Peder Teglund, pastor och ordförande för Borås Kristna Center.

– I och med att vi inte har sett underlaget för beslutet ännu så är vi just nu nollställda när det gäller vilken väg vi ska gå. Men vi ska naturligtvis pröva saken väldigt noga.

Falco Güldenpfennig, ledamot i kommun­styrelsen för Kristdemo­kraterna, säger att Mode­raterna, Liberalerna, Centern, Kristdemo­kraterna och Sverige­demokraterna reserverade sig mot majoritetens beslut.

– Om man ser till lagen så finns det lagutrymme för att tillåta en förskola att ha den inriktningen att man tar emot barn från tre år och uppåt, säger han.

– Dessutom har förskolan i fråga fått fungera så under längre tid. Man brukar tala om sedvaneprincipen, och det är väldigt knepigt att skärpa till det då.

Enligt Falco Güldenpfennig lyfte majoriteten upp oron för att man skulle skapa ett prejudikat Om man tillät en förskola att neka barn under tre år.

Diskussionen om Borås kristna förskola har även riktat ljuset mot att det faktum att kommunen i sina förskolor tar emot ungefär 15 barn som är mellan sex och elva månader gamla.

Kristdemokraterna i Borås vill att rätten till förskola i kommunen först ska gälla från ett års ålder, och anser att om barnomsorg behövs tidigare, så ska det vara biståndsbedömt.

Enligt författningskommentarerna till skollagspropositionen så ska barn ”som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola” erbjudas förskola även före ett års ålder.

Någon lägsta gräns anges inte, påpekar undervisningsråd Margareta Karlsson vid Skolverket, som tror att det främst handlar om barn som behöver extra stöd på grund av en funktionsnedsättning.

Men den bilden delar inte Falco Güldenpfennig när det gäller Borås.

– Jag har inte uppfattat det som att det är barn med funktionsnedsättningar. Utan jag tror det helt enkelt är familjer där föräldrarna arbetar och som är i behov av tidig omsorg.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...