Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Fåordigt efter möte om Missionsrådets abortskrivning

Biskop Anders Arborelius från katolska stiftet mötte Missionsrådets ledning under torsdagen för att diskutera rådets policyskrivning om abort. Nu väntar fortsatta samtal för att ”se vilka möjligheter som finns för Stockholms katolska stift att stanna kvar som medlem”, skriver man i ett pressutskick.

Nyheter · Publicerad 10:42, 18 jan 2019

Såväl Missionsrådet (SMR) som det katolska stiftet vill, utöver ett kort skriftligt pressmeddelande, inte kommentera samtalet ytterligare med hänvisning till att det handlar om ”viktiga och komplexa frågor”.

Efter Världen idags rapportering i höstas om Svenska missionsrådets bejakande formulering om abort i ett policydokument om jämställdhet gick Katolska stiftet ut och krävde en ändring, annars var man beredd att lämna. Också andra medlemmar har öppet uttryckt kritik mot Svenska missionsrådets abortformulering om att verka för lagliga aborter i biståndet.

Nyligen skrev TT om saken och Anders Malmstigen, generalsekreterare för SMR, sade då att de är en inkluderande organisation, där medlemmarna kan tycka olika i olika frågor, men att de också ”har ett mandat att driva frågor och göra olika ställningstaganden”.

– Att ta ställning för lagliga aborter ur ett jämställdhetsperspektiv är inte så kontroversiellt i ett biståndssammanhang, anser han.

Men att det är kontroversiellt synliggörs inte bara av Katolska kyrkans reaktion utan att även andra organisationer reagerat efter Världen idags artiklar.

Anders Arborelius har tidigare skrivit på katolska stiftets hemsida att man ”har kontakt med andra med samma uppfattning som vi och har bett om ett möte med ledningen för SMR för att ta upp denna fråga”.

I pressutskicket efter samtalet skriver Anders Malmstigen och Anders Arborelius att man diskuterat medlemskapets innebörd i SMR, och ”innehåll och användning av Svenska missionsrådets policy för jämställdhet” samt att man ”lyssnat på varandras synpunkter”.

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20

Iran misstänks för cyberattack mot Israels vattenförsörjning

Mellanöstern. Iran anklagas för att ha utfört en cyberattack mot Israels vattenförsörjning, i syfte att höja... lördag 6/6 22:00

Lösningen på kravallerna finns hos personen Jesus

Ledare Det gick bara några dagar efter att USA försiktigt började öppna igen efter corona­pandemins... torsdag 4/6 00:00

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20