På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Fåordigt efter möte om Missionsrådets abortskrivning

Biskop Anders Arborelius från katolska stiftet mötte Missionsrådets ledning under torsdagen för att diskutera rådets policyskrivning om abort. Nu väntar fortsatta samtal för att ”se vilka möjligheter som finns för Stockholms katolska stift att stanna kvar som medlem”, skriver man i ett pressutskick.

Nyheter · Publicerad 10:42, 18 jan 2019

Såväl Missionsrådet (SMR) som det katolska stiftet vill, utöver ett kort skriftligt pressmeddelande, inte kommentera samtalet ytterligare med hänvisning till att det handlar om ”viktiga och komplexa frågor”.

Efter Världen idags rapportering i höstas om Svenska missionsrådets bejakande formulering om abort i ett policydokument om jämställdhet gick Katolska stiftet ut och krävde en ändring, annars var man beredd att lämna. Också andra medlemmar har öppet uttryckt kritik mot Svenska missionsrådets abortformulering om att verka för lagliga aborter i biståndet.

Nyligen skrev TT om saken och Anders Malmstigen, generalsekreterare för SMR, sade då att de är en inkluderande organisation, där medlemmarna kan tycka olika i olika frågor, men att de också ”har ett mandat att driva frågor och göra olika ställningstaganden”.

– Att ta ställning för lagliga aborter ur ett jämställdhetsperspektiv är inte så kontroversiellt i ett biståndssammanhang, anser han.

Men att det är kontroversiellt synliggörs inte bara av Katolska kyrkans reaktion utan att även andra organisationer reagerat efter Världen idags artiklar.

Anders Arborelius har tidigare skrivit på katolska stiftets hemsida att man ”har kontakt med andra med samma uppfattning som vi och har bett om ett möte med ledningen för SMR för att ta upp denna fråga”.

I pressutskicket efter samtalet skriver Anders Malmstigen och Anders Arborelius att man diskuterat medlemskapets innebörd i SMR, och ”innehåll och användning av Svenska missionsrådets policy för jämställdhet” samt att man ”lyssnat på varandras synpunkter”.

Var lugn – jordens resurser kommer att räcka till för alla

Ledare Att världens befolkning växer framställs ofta som ett hot mot mänskligheten. Men för oss som tror... torsdag 6/5 00:10

Tänk om värme blev den känsla människor associerar till när de tänker på kristna?

Ledarkrönika I vår församling har vi tre värderingsord som vi håller högt. De tre orden är: varmt, relevant och... torsdag 6/5 00:00

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier