Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Familjer saknar stöd vid skilsmässor

Under 2011 mottog BRIS (Barnens rätt i samhället) vuxentelefon 2 600 samtal. Nära 1 000 berörde separationer och i en rapport skriver organisationen att man vid en djupstudie av samtalens innehåll kan se att vid tillfällig kris, som skilsmässa, upplever många föräldrar att både de och barnen behöver stöd av samhället, men att man inte lyckas få det.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 maj 2012

BRIS-rapporten visar att föräldrar ofta efterfrågar stöd från samhället och att många också känner oro för barnen i familjen. Men man är rädd att kontakta socialtjänsten då man inte vet vilka konsekvenser det kan få. Och bland de som kopplat in socialen finns det enligt BRIS många som menar att de inte fått den hjälp de behövt eller upplevt att de inte tagits på allvar.

- Vi vet att vuxna och barn upplever kriser på olika vis och ett barn kan leva med konsekvenserna av en kris i flera år, vilket utsätter barnet för en risk att utveckla psykisk ohälsa. Föräldrar och barn måste därför få hjälp och stöd i tid, innan konsekvenserna blir allvarliga, säger Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS, i ett pressmeddelande.

Organisationen vill nu se ett samarbete mellan kommuner och landsting, en mellanstation liknande barnavårdscentraler, som ska hjälpa familjer i kris.
- Här ser vi att landsting och kommuner skulle behöva samverka och gemensamt erbjuda ett slags "mellanstöd". Handläggningstider måste kortas ned och berörda myndigheter måste också bli bättre på att ge information, menar Kattis Ahlström.

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...