HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Alla partier satsar på familjepolitiken, men det finns frågor som skiljer partierna åt och visar en splittrad bild.

Familjepolitiken splittrar partierna

Sverige bör införa en könsneutral föräldrapresumtion, det är oppositionspartierna ense om. Men Alliansen är oenig. Moderaterna och Kristdemokraterna är tveksamma. Även frågan om surrogatmödraskapet splittrar – inom och mellan blocken. Antalet pappamånader är också en fråga som splittrar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 aug 2014

Familjepolitiken är viktig för partierna och flera frågor förenar, både inom och mellan blocken. Men det finns också frågor som splittrar.

Moderaterna vill se en utredning av surrogatmödraskapet. Partiet ställer sig dock tvekande till en könsneutral föräldrapresumtion, vilket till exempel skulle innebära att båda kvinnorna i ett lesbiskt förhållande omedelbart ska betraktas som mammor till ett barn som kommit till genom insemination. Partiet är även skeptiskt till att införa fler än två vårdnadshavare. Man anser att dessa förslag kan öka risken för juridiska tvister.
Jämställdhetsbonusen för föräldrar som delar lika på föräldraförsäkringen bör höjas, menar partiet. Däremot vill man inte lagstifta om en delad föräldraförsäkring.

Centerpartiet vill se ökade möjligheter för hbtq-personer att bilda familj och vill bland annat ha fler regnbågscertifierade mödravårdscentraler. Man vill hellre se en generell könsneutral lagstiftning än införandet av ett tredje juridiskt kön.
Surrogatmödraskapet är den viktigaste hbtq-frågan, anser centerledaren Annie Lööf.
– Vi tycker inte att politiken ska hindra människor från att skaffa barn, sa hon nyligen i en debatt i SVT.
Partiet vill inte lagstifta om en delad föräldraförsäkring, men däremot vill man höja jämställdhetsbonusen för de föräldrar som delar lika.

Folkpartiet är positivt till surrogatmödraskap. Man vill också införa en tredje pappamånad samt avskaffa vårdnadsbidraget. Partiet vill vidare lagstifta om ett tredje juridiskt kön.

Kristdemokraterna anser att föräldrarna själva bör avgöra vem som ska vara hemma med barnet. Man vill också ge föräldrar bättre möjligheter till valfrihet vad gäller barnomsorgen. Det innebär bland annat att man vill gynna de föräldrar som väljer att stanna hemma längre med sina barn.
Partiet anser att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att införa ett maxtak för förskolegruppernas storlek. Föräldrarna måste även kunna välja pedagogisk omsorg i hemmet i form av dagbarnvårdare, flerfamiljssystem eller egen omsorg.
Man vill också förbättra vårdnadsbidraget genom att göra det möjligt för föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen att få del av barnomsorgspengen.
Surrogatmödraskapet säger man nej till, med motiveringen att barn och kvinnor inte är handelsvaror. Man vill heller inte införa ett tredje juridiskt kön.

Socialdemokraterna vill införa en särskild föräldrapenning för ensamföräldrar. Man vill också höja taket både i föräldrapenningen och i den tillfälliga föräldrapenningen. Nyligen presenterades förslaget om en tredje pappamånad som ett vallöfte.
S driver också frågan om en könsneutral föräldraskapspresumtion, för att förenkla föräldraskapet för hbtq-personer. Man ställer sig också positiv till en utredning om surrogatmödraskap och vill se över möjligheten att införa ett tredje kön.

Vänsterpartiet vill lagstifta om en delad föräldraförsäkring så att föräldrarna delar lika. De menar att detta ska leda till en jämnare inkomstfördelning mellan kvinnor och män. Vidare vill de höja taket i föräldrapenningen.
När det gäller hbtq-frågor driver Vänsterpartiet en så kallad normkritisk linje, och välkomnar förslaget om ett tredje kön. Man vill också utvidga den svenska hbtq-politiken att omfatta även andra länder och ge hbtq-flyktingar asyl.
Däremot säger man nej till surrogatmödraskap eftersom man ser en risk att utsatta kvinnor utnyttjas.

Miljöpartiet menar att familjepolitiken är för heteronormativt utformad och vill därför göra den helt könsneutral. Man öppnar också för fler än två vårdnadshavare, enligt språkröret Åsa Romson.
Partiet ställer sig också positivt till en könsneutral föräldrapresumtion och vill också att surrogatmödraskap ska införas.
Miljöpartiet vill vidare öka stödet till förskolan samt införa barnomsorg på obekväma tider. Man vill också lagstifta om FN:s barnkonvention.

Sverigedemokraterna vill gynna kärnfamiljen och motsätter sig statligt sanktionerad adoption för såväl ensamstående som samkönade par och polyamorösa grupper. Man vill heller inte införa något tredje kön eller en könsneutral familjepolitik.
Partiet anser att det ska vara upp till föräldrarna hur de vill dela upp föräldraförsäkringen. Man vill också höja vårdnadsbidraget eftersom man anser att det förstärker valfriheten inom barnomsorgen.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...