HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

”Familjens roll saknas i debatt om psykisk ohälsa”

Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige ökar oroväckande fort. Annika Eclund (KD) är kritisk till att familjens roll och små barns behov av anknytning till föräldrarna sällan ges utrymme i debatten om hur man ska minska det dåliga måendet.

Nyheter · Publicerad 08:03, 25 apr 2016

Världen idag berättade nyligen om en internationell undersökning om barns och ungas hälsa där även Sverige fanns med. Den visade att den psykiska ohälsan har ökat mer i Sverige än i andra länder under de senaste åren.

Från att ha legat nära genomsnittet, placerar sig Sverige nu på plats åtta av 42 i listan över störst förekomst av psykisk ohälsa bland de länder som deltog. Folkhälsomyndigheten konstaterar att samma utveckling inte syns i de andra nordiska länderna, där märks snarare en motsatt trend.

I sommar arrangeras ett seminarium där expertis från olika länder ska delta för att försöka svara på vad den negativa utvecklingen bland unga i Sverige kan bero på.

Ämnen som inte väntas komma upp är familjens roll och små barns behov av att knyta an de första åren. Men dessa områden borde verkligen ta plats i debatten, menar Annika Eclund, Kristdemokraternas skolpolitiska talesperson.

I en debattartikel i Falköpings­tidningen hänvisar hon till en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den visar att hälsotillståndet är bättre hos utrikesfödda än bland inrikesfödda unga.

– Min retoriska fråga är om det kan ha med familjens roll att göra. Jag säger inte att det är så, men i andra kulturer finns kanske ibland en starkare betoning på familjen och sammanhållning, inte bara i kärnfamiljen men i hela släkten.

Myndighetens svar på ohälsan är samma som ofta förs fram; mer resurser till elevhälsa och fler lärare i skolan.

– Det är så klart bra, men det är samtidigt beklämmande att man bara sätter plåster på såren, man bortser från var den psykiska ohälsan startar? Kanske har det med vår livsstil att göra där man så fort som möjligt ska lämna ifrån sig sina barn till en institutionell uppfostran. Vi vet i dag att barn behöver ha ungefär tre år att knyta an till vuxna och att det är avgörande för vårt välmående, säger Annika Eclund.

– Jag vill inte kritisera förskolan även om det finns problem till exempel med stora barngrupper. Men i debatten fattas de forskningsresultat som finns om anknytningsteorier, och få lyfter fram de tre första åren som är så viktiga för barns utveckling för att bli välmående vuxna.

Hon menar att KD har ett ansvar att ännu tydligare lyfta ett annat perspektiv i debatten än det som enbart rör tillväxt och arbetsmarknad.

– Hela samhället är byggt på ett vuxenperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv. Vi ska arbeta så mycket som möjligt och konsumera så mycket som möjligt. Vi måste föra in helt andra perspektiv i den politiska debatten. Hur bygger vi ett gott hållbart samhälle? Vi måste ha tid för relationer, tid för våra barn och prata mer om värderingar och inte bara effektivitet, skatter och ekonomi, säger Annika Eclund.

Vi vet i dag att barn behöver ha ungefär tre år att knyta an till vuxna och att det är avgörande för vårt välmående.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Boken Ringaren i Notre Dame hamnade i topp efter branden

Kultur. Victor Hugos klassiska roman Ringaren i Notre Dame toppar försäljningslistan på e-handelssajten Amazons franska filial en dag efter den omfattande...