HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

En av Kristdemokraternas förstamajdemonstrationer i Uppsala, som varje år varit för famlijens väl. Foto: Samuel Björk

Familjen i ständigt fokus

Partiet som fyller 50 år i vår har förändrats genom årens lopp. Det som står fast är den traditionella familjepolitiken, menar statsvetaren Magnus Hagevi vid Linnéuniversitetet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 19 mar 2014

– Kristdemokraterna har gått från att vara mot kärnkraft till att vara för, från att i alla fall diskutera ett försvar som bygger på icke-våld, till att vilja gå med i Nato. Man har bytt ståndpunkt i många frågor utom just när det gäller familjepolitiken, säger han, och lyfter fram partiets flaggskepp, vårdnadsbidraget.
Utgångspunkten är att föräldrarna vet vad som är bäst för dem och deras barn, och därmed själva ska få bestämma hur de vill dela på föräldraförsäkringen och vilken sorts barnomsorg som de vill ha.
En intressant utveckling, menar Magnus Hagevi, är hur Kristdemokraterna på 1980- och -90-talet gick "från att vara pingströrelsens parti till att bli ett parti som pratar om katolsk social sociallära".
–  Att se sig som en världsvid kristdemokratisk rörelse gav också en viss stadga, och var en del av partiets utveckling, säger Magnus Hagevi.

Även Henrik Friberg-Fernros, som varit vice ordförande för ungdomsförbundet KDU och var med om att ta fram Krist­demo­kraternas principprogram 2000, framhåller hur viktig den katolska socialläran, med dess tonvikt på socialt ansvarstagande och ett decentraliserat beslutsfattande, blev för partiet.
– Under 1980-talet orienterade sig partiet mot kontinental kristdemokrati, och det ideologiska arbetet fortsatte sedan parallellt med att man kom in i riksdagen 1991. Det kulminerade sedan i principprogrammet, säger Henrik Friberg-Fernros.
Överlag tycker han sig se en kontinuitet i dagens politik i relation till principprogrammet. Den stora diskrepansen, menar han, står att finna i skrivningarna som berör medicinsk etik.
– I synnerhet när det gäller abortfrågan så pekar de formuleringar man har i programmet i en annan riktning än den politik som gäller i dag, säger han.
– Utifrån principprogrammet är det exempelvis svårt att läsa ut att partiet inte skulle ha några invändningar mot dagens abortlagstiftning, eller att Hägglund som socialminister skulle utvidga möjligheterna att göra abort till övriga EU-länders medborgare.

Men så är också partiets målgrupp en annan än den var från början. Magnus Hagevi konstaterar att här skett en avsevärd förskjutning.
– När KDS bildades hade man målet att samla kristna väljare. Kampanjen för kristendomsämnets bevarande fick hela 2 miljoner namnunderskrifter, och Lewi Petrus och de andra trodde att man skulle kunna få 1 miljon väljare. Det som i stället inträffade var att man inledde en enorm ökenvandring, säger han.

Insikten om att man måste nå ut­över de kyrkoaktiva för att kunna slå sig in i politiken på allvar gjorde att man övergick till att tala om att samla väljare med kristna värderingar.
– Det var en begreppsförskjutning även ideologiskt. Sedan har man övergett uttrycket kristna värderingar till att tala om kristdemokratiska värderingar. Och nu börjar man tala om kristna värderingar igen, säger Magnus Hagevi.
Han anser att partiet numera räknar in mer allmänkonservativa bland sina väljare.
– De gillar marknaden och uppskattar traditionella värden, lag och ordning med hårda straff, men är inte jättereligiösa.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...