Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Få politiska initiativ trots bristande abortstatistik

Mer utförlig abortstatistik har föreslagits av en utredning, krävts av röster inom vården och fått en försiktig tumme upp av flera riksdagspartier. Trots det har inget hänt. I stället har det gått i motsatt riktning och statistiken har blivit mer knapphändig.

Nyheter · Publicerad 00:00, 16 sep 2015

Socialstyrelsen är själva osäkra på den senaste abortstatistiken man redovisat. Myndigheten uppmanar till försiktighet i hur man ska tolka exempelvis att tonårs aborterna tycks störtdyka.

Orsaken är de förändrade rutinerna för statistikinsamling. Efter ett längre uppehåll för att försäkra sig om att personuppgifterna hanterades på rätt sätt, togs ett mer avidentifierande förslag fram.

Där samlas ålder i femårskategorier i stället för att anges precist, graviditetslängd anges i intervall, antal tidigare förlossningar exkluderas och antal tidigare aborter kategoriseras. Dessutom vet Socialstyrelsen inte längre från vilken klinik respektive siffror kommer och kan inte följa upp eller efterfråga mer underlag.

Kristina Gemzell Davidsson, professor i obstetrik och gynekologi vid Karolinska institutet, har tidigare varit kritisk till bristande underlag.
I ett mejl till Världen idag är hon nu i huvudsak positiv till den nya statistiken:

"Bra att man åter samlar data och rapporterar statistik men vore bättre med ett fullständigt hälsoregister där man dessutom kunde följa upp eventuella komplikationer", skriver hon.

Ett nationellt abortregister föreslogs i en av den dåvarande regeringen beställd utredning redan 2009. 2013 gjorde Världen idag en enkät med samtliga åtta riksdagspartier och flera, från vänster till höger, öppnade då för ett utökat statistikinsamlande under förutsättningen att kvinnornas integritet kunde garanteras.

Men inga politiska initiativ har tagits. I stället har alltså underlaget blivit än mer bristfälligt.

Emma Henriksson är riksdagsledamot för Kristdemokraterna och ordförande i riksdagens socialutskott. Hon menar att det ett problem med Socialstyrelsens mer oprecisa siffror "eftersom ett tillförlitligt underlag behövs för att kunna ta kloka beslut", skriver hon i ett mejlsvar till Världen idag.

"Det vore välkommet med en betydligt bättre uppföljning om aborter och den vård som ges i samband med abort. Inom vården i övrigt skulle vi inte acceptera att ha så begränsat kunskapsunderlag."

"På senare tid har både professionen och RFSU efterfrågat bättre underlag så förhoppningsvis kommer det finnas en öppning för att gå framåt. Jag har tyvärr inte sett några initiativ från regeringen ännu", skriver hon.

Emma Henriksson menar att det som talar för ett ökat politiskt intresse för frågan är att vården trycker på.

"Jag tror att trycket från professionen är det som saknats. När det nu verkar bli större tror jag att det kan lossa de spärrar som funnits".

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...