På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Få partier vill ta i abortfrågan

Inför riksdagsvalet har Svenska evangeliska alliansen (SEA) gjort en enkät med elva partier. Bara tre av dessa är beredda att säga att det görs för många aborter i Sverige i dag.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 aug 2014

– Trots att Sverige har högst aborttal i hela Norden enligt Läkartidningen upplever de flesta partierna det alltmer känsligt att lyfta det problematiska i aborter, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare i SEA, i ett pressmeddelande.

Det är de åtta riksdagspartierna samt Feministiskt initiativ, Kristna värdepartiet och Piratpartiet som fått enkätfrågor om abort, flyktingar och asyl, dödshjälp, religionsfrihet, äktenskapslagstiftning, samvetsfrihet och vigselplikt. När det gäller abortfrågan är det bara Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Kristna värdepartiet som vill svara ja på frågan om det görs för många aborter i Sverige i dag.
– Socialdemokraterna vill till exempel inte säga att det sker för många aborter men vill ändå förebygga dem. Det är inkonsekvent, tycker Stefan Gustavsson.

Enligt SEA är också samtliga riksdagspartier utom Socialdemokraterna positiva till att lyfta fram internationell religionsfrihet som ett prioriterat område i utrikespolitiken.

När det gäller frågan om religiösa samfunds frihet från statlig och politisk påverkan i trosutövningen menar de flesta partierna att kyrkor och religiösa samfund ska stå fria från sådan påverkan.
– Sverigedemokraterna vill inte ha en religiöst neutral stat och tycks stå för ett klassiskt statskyrkotänkande, vilket har visat sig vara förödande för den kristna tron. Religiösa samfund, och synnerhet den kristna kyrkan, mår bäst där staten inte agerar teologisk skiljedomare och lägger sig i religiösa övertygelser, säger Stefan Gustavsson.

Moderaterna och Kristdemokraterna anser, när det kommer tillfrågan om samvetsfrihet i vården, att detta ska lösas ute på arbetsplatserna. Kristna värdepartiet och Sverigedemokraterna vill lagstifta fram samvetsfrihet. De övriga partierna vill inte se denna frihet för vårdpersonal.

En majoritet av partierna i SEA:s enkät vill behålla den nuvarande könsneutrala äktenskapslagstiftningen.
– Alla riksdagspartier, utom KD och SD, är positiva till den nya könsneutrala äktenskapslagstiftningen. SD vill återgå till den tidigare lagstiftningen medan KD vill ersätta den med en civilrättslig samlevnadsbalk där begreppet äktenskap lyfts ur lagstiftningen, säger Stefan Gustavsson.

Han påpekar att även Feministiskt initiativ vill ha en civilrättslig lösning men tidigare redovisat att de även vill införa möjligheten för två eller flera personer att registrera en juridisk/ekonomisk samlevnad. Piratpartiet vill göra äktenskapslagstiftningen antalsneutral.

Enkäten kan läsas i sin helhet via SEA:s hemsida.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier