Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Expert avfärdar biskops tal om prästers ”arbetsvägran”

Biskop Mikael Mogren anser det vara arbetsvägran om en präst säger nej till att förrätta vigsel av samkönade par. Arbetsrättsexperten Reinhold Fahlbeck är mycket kritisk mot uttalandet.

– En ytterst olämplig term i sammanhanget, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 07:00, 24 jan 2023

I ett svar till Världen idag kallade Mikael Mogren, biskop i Västerås stift, präster som inte vill viga samkönade par för arbetsvägrare, något som Världen idag rapporterade om i fredagens e-tidning.

”Jag kan inte viga och sända ut präster som arbetsvägrar”, uppgav han.

Reinhold Fahlbeck, professor emeritus i arbetsrätt vid Lunds universitet, menar att detta uttalande visar på bristande respekt för en grundläggande rättighet.

– Vad vederbörande präst gör är att han utövar sin samvetsfrihet. Samvetsfriheten är, i det här fallet, baserat på en religiös övertygelse och religion är en av de skyddade grundläggande rättigheterna i exempelvis Europakonventionen, säger han.

Professorn är mycket kritisk mot att Mogren valde att använda just ordet arbetsvägran.

– En ytterst olämplig term i sammanhanget. Att kalla utövning av den skyddade religionsfriheten för arbetsvägran är högst olämpligt och högst partiskt, menar Reinhold Fahlbeck.

Samvetsfrihet utifrån en religiös övertygelse innefattar rättigheten att såväl utöva som vägra att utföra sådant man anser strider mot det egna samvetet, påpekar Fahlbeck.

– Det är fullständigt orimligt att man inom kyrkan använder sig av denna term, eftersom kyrkan ska försvara rätten till religiös övertygelse, säger han.

Sören Dalevi, Karlstad stift, och Andreas Holmberg, Stockholms stift, är två andra biskopar som nyligen uppgett att de inte avser prästviga någon som är ovillig att viga samkönade par. Holmberg anser dock inte att detta ställningstagande innebär att nuvarande präster, som står för klassisk biblisk teologi, i praktiken stoppas.

– De präster som inte viger par av samma kön ska absolut inte tvingas göra det, utan fortsätta sitt goda arbete som präster i Svenska kyrkan, säger Andreas Holmberg i en skriftlig kommentar till Världen idag.

Vilken signal tror du att detta sänder till medlemmar och gudstjänstbesökare som har kvar den äktenskapssyn som Svenska kyrkan hade fram till 2009?

– Svenska kyrkan har samma äktenskapssyn som före 2009, men menar numera att även par av samma kön kan ingå äktenskap. Det skickar en signal att Svenska kyrkan inte diskriminerar homosexuella.

Om man som lekman tycker att äktenskapsfrågan är viktig och gärna vill ha präster med en syn på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, är det då läge att se sig om efter ett annat samfund?

– Nej, verkligen inte. Jag tycker också att äktenskapet är viktigt och gläds med alla kvinnor och män som hos varandra funnit vänskap och kärlek. Äktenskapets betydelse för ett heterosexuellt par blir dock inte mindre för att även samkönade par ingår äktenskap.

Att kalla utövning av den skyddade religionsfriheten för arbetsvägran är högst olämpligt och högst partiskt.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10