Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Årets stipendiater var: Marina Bratterud (frälsningsofficer som jobbar med bryggmöten), Lennart Henricsson (leder arbetet för barn och unga i Oas-rörelsen), Arne Höglund (mångårig evangelist inom Missionsförbundet), Håkan Axell (ledare för Spik nykter) och Jonas Andersson (resande evangelist som ansvarat för väckelsekampanjer i ett 40-tal länder). Foto: Lasse Väcklén

Evangelister hyllades i Jönköping

Den kände evangelisten Roger Larsson slog själv an tonen när det var dags för Evangelist­fond­ens stipendiehögtid i pingstkyrkan i Jönköping på lördagen. "Svaret på sekulariseringen i Sverige är evangelisering", fastslog han.

Nyheter · Publicerad 09:01, 18 mar 2013

Först ut att ta emot blommor och stipendiet på 15 000 kronor ur Roger Larssons hand, var Jonas Andersson, 31-årig evangelist boende i Nässjö, men med hela världen som arbetsfält. Efter att först ha varit engagerad i församlingsarbete i Sverige tog han 2004 steget ut i stora världen. Sedan dess har han haft väckelsekampanjer i ett 40-tal länder, däribland Sudan, Bangladesh, Senegal och Pakistan.
"Rak, enkel, medryckande, lättförståelig och humoristisk", löd några av omdömena om stipendiaten. Tacket riktade Jonas, förutom till hustrun också till föräldrarna:
– För att ni gjort det lätt för mig att tro på Jesus!

Marina Bratterud, ung, modern frälsningsofficer från Västerås, skulle nästan kunna kalla sig frälsningssjöofficer, med tanke på den tid hon faktiskt tillbringar på vatten. Stipendiet har hon tilldelats utifrån sitt engagemang med Mälarteamet och missionsbåten Shalom, som lastad med sångare och musiker landat vid otaliga bryggor, främst runt Mälaren där Marina och hennes medhjälpare inbjudit till bryggmöten med evangeliet presenterat på ett modernt sätt.
Men det handlar inte bara om enstaka bryggmöten. Nej, i Marinas hjärta brinner en längtan att erbjuda mötesplatser, där Gud och människor kan mötas, främst runt Mälaren. Målet är en ny församling per år.

Roger Larssons fru Karin, presenterade Lennart Henricsson, känd från otaliga OAS-samman­komster, där han haft fokus på barn och ungdom. "Youngsters" är det nya namnet för detta arbete, där målgruppen fortfarande är barn och ungdomar, och där modern rockmusik är medlet att föra ut budskapet. En avgörande orsak till att Lennart Henricsson blev stipendiat är också, påpekade Karin Larsson, att han och det 20 personer starka teamet, också satsar utanför kyrkväggarna genom att spela på profana festivaler, marknader och diverse andra evenemang.
Att man också på dessa arenor står upp för evangeliet förstår man efter att ha fått ett Henricssoncitat till livs: "Det är ju Jesus som är grejen!"

Håkan Axell är en välkänd förkämpe för nykterhet. Lika tuff som han en gång var i hockeyrinken, lika målmedvetet satsar han på att vinna kampen mot alkoholen. Men han är också lagspelare. Stipendiet han tog emot gick därför inte till honom personligen utan till LP Ung Spik, som på sju år gått från 0 medlemmar till över 13 000!
Samtidigt gavs en påminnelse om läget ute i landet, med 350 000 barn och ungdomar som lever i svåra förhållanden på grund av droger och alkohol. För att i någon mån bryta trenden engageras idrottsmän och andra som får tjäna som förebilder. Därtill blir det en hel del skolbesök. Och han tyckte sig se en viss framgång i arbetet.

Det är inte längre töntigt att säga nej till alkohol, konstaterade Håkan Axell sedan han tagit emot sitt och organisationens stipendium.
Kvällens talare, 82-årige Arne Hög­lund, still going strong, med skärpa i formulering och blick, fick ta emot ett hedersstipendium för en 30-årig tjänst som evangelist inom Svenska Missions­för­bundet.
Dessutom hedrades den nyligen bortgångne pingstpastorn och evangelisten Algot Niklasson, som för övrigt fick hedersstipendiet 2009.
Kvällen inramades av gitarrmusik av Robert Karlsson, sång av Gitten Öholm, piano- och orgelmusik av Curt Dahlquist samt en gospelgrupp under ledning av Anna-Maria Toftgård.

Lasse Väcklén
redaktionen@varldenidag.se

Nikki Haley på väg att utmana Trump

USA. Den tidigare amerikanska FN-ambassadören Nikki Haley skriver på Twitter att hon och hennes familj... lördag 4/2 07:00

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00