Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Evangeliska frikyrkans kongress omvalde ledande trio

När Evangeliska frikyrkan samlades till kongress helgen i Linköping befann sig de flesta deltagare på plats, men många var med på distans.

Ordföranden Richard Hultmar och missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss blev alla omvalda, och styrelsen fick två nya medlemmar.

Nyheter · Publicerad 18:00, 18 maj 2022

Både Newman och Forss uttrycker glädje över att få fortsätta sina uppdrag, enligt en artikel om kongressen på samfundets sajt. Samtidigt konstaterar de att mycket har förändrats sedan de började.

– Vi ser fram emot fyra nya år. De här åren har gått fort och det är på många sätt en ny värld nu än när vi först valdes 2018. Vi tar oss an det här uppdraget med allvar och glädje, och i bön, säger Newman.

Den tillika omvalde styrelseordföranden, Richard Hultmar, konstaterade att missionsdirektorerna inte bara har lett den dagliga verksamheten med inställda konferenser, omställningar och utmaningar i det internationella arbetet, utan även lett processen kring synen på samkönade relationer, liksom startat nätverkssatsningen ”Vi i EFK Leda” och förvärvat ett bokförlag.

Totalt deltog 330 personer på kongressen, varav 242 ombud, från sammanlagt 116 församlingar. Ett 70-tal deltog via videokonferens, medan resterande var på plats i Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, dels Erik Bryskhe från Korskyrkan i Umeå, dels Mine Lon från Nässjös Allians- och baptistförsamling.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

Dansk abortlag kan ändras – minskat skydd för ofödda

Danmark. I Danmark har ofödda barn ett lagstadgat skydd från och med graviditetsvecka tolv. Lagstiftningen... fredag 29/9 10:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00