Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Evangeliska frikyrkans kongress omvalde ledande trio

När Evangeliska frikyrkan samlades till kongress helgen i Linköping befann sig de flesta deltagare på plats, men många var med på distans.

Ordföranden Richard Hultmar och missionsdirektorerna Linalie Newman och Ingemar Forss blev alla omvalda, och styrelsen fick två nya medlemmar.

Nyheter · Publicerad 18:00, 18 maj 2022

Både Newman och Forss uttrycker glädje över att få fortsätta sina uppdrag, enligt en artikel om kongressen på samfundets sajt. Samtidigt konstaterar de att mycket har förändrats sedan de började.

– Vi ser fram emot fyra nya år. De här åren har gått fort och det är på många sätt en ny värld nu än när vi först valdes 2018. Vi tar oss an det här uppdraget med allvar och glädje, och i bön, säger Newman.

Den tillika omvalde styrelseordföranden, Richard Hultmar, konstaterade att missionsdirektorerna inte bara har lett den dagliga verksamheten med inställda konferenser, omställningar och utmaningar i det internationella arbetet, utan även lett processen kring synen på samkönade relationer, liksom startat nätverkssatsningen ”Vi i EFK Leda” och förvärvat ett bokförlag.

Totalt deltog 330 personer på kongressen, varav 242 ombud, från sammanlagt 116 församlingar. Ett 70-tal deltog via videokonferens, medan resterande var på plats i Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Två nya ledamöter valdes in i styrelsen, dels Erik Bryskhe från Korskyrkan i Umeå, dels Mine Lon från Nässjös Allians- och baptistförsamling.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14