Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda.
Romarbrevet 12:21

Världen idag

Evangeliska frikyrkan har beslutat att senarelägga sin kongress till i höst. Bilden är från Torpkonferens utanför Örebro. Foto: Samuel Björk

Evangeliska frikyrkan skjuter upp sin kongress

Evangeliska Frikyrkan (EFK) skulle hålla sin kongress i början av maj. Men på grund av coronaviruset senareläggs samfundets stora möte där flera tunga frågor ska behandlas.

Nyheter · Publicerad 06:00, 25 mar 2020

I stället för 1–2 maj planeras nu EFK:s kongress till tredje helgen i september. Platsen, Fryshuset i Stockholm, är dock densamma.

Utvecklingen av pandemin och myndigheters rekommendationer gör att styrelsen beslutat att skjuta upp arrangemanget.

– Eftersom EFK:s kongress är en så viktig samlingsplats för oss i rörelsen är vi glada att ha hittat ett nytt datum som vi kan bjuda in till, säger Richard Hultmar, styrelsens vice ordförande, i ett pressmeddelande.

– Vi i styrelsen ber för alla våra lokala församlingar och systerkyrkor runt om i världen. Vi ber att Gud ska ge oss av sin ande så att vi kan vara en levande världsvid kyrka i en tid av stängda gränser och inställda sammankomster.

Kongressens tema är ”Förvandlat land”.

– Vår längtan är att Sverige ska förvandlas av Gud. Just nu förvandlas vårt land och vår värld av en pandemi – en global spridning av en sjukdom. Vi vill i dessa tider uppmana människor att ta situationen på allvar och lyssna på myndigheter och experter om hur vi ska förhålla oss. Men i tider av oro och förvirring vill vi också uppmana människor att lyssna till Gud som talar till oss i sitt ord, Bibeln, i bönen och i gemenskapen med varandra, säger Linalie Newman, en av EFK:s två missionsdirektorer.

Som Världen idag tidigare berättat ska samfundet vid sin kongress bland annat behandla en motion om rörelsens syn på homosexuella relationer.

Fyra profiler inom EFK, med olika syn på frågan, har lämnat in en gemensam motion om att belysa ämnet grundligt både teologiskt och etiskt.

Kyrkan kan inte försvara den fria aborten

Ledare Grunden för den kristna inställningen i abortfrågan är den skapelsesyn och människosyn som... lördag 4/4 00:00

När det kniper vill staten ha kyrkans hjälp

Ledare Förra veckan mötte statsministern trossamfunden: kristna, judar, muslimer och buddhister. På sin... torsdag 2/4 00:00

Mediaprofil misstror Skolverket

Värdestrid. PJ Anders Linder, chefredaktör för samhällsmagasinet Axess, var en av dem som reagerade när... lördag 4/4 13:50