Din rättfärdighet når upp till himlen, Gud, du har gjort stora ting. Gud, vem är som du?
Psaltaren 71:19

Världen idag

Evangelisk kyrka i Tyskland slutar omvända muslimer

Den evangeliska kyrkan i Rheinland i västra Tyskland har fattat ett principbeslut om att inte omvända muslimer till kristen tro. Enligt den evangelikala tyska nyhetsbyrån Idea motiverades beslutet bland annat med att muslimerna är i minoritet i Tyskland. – Varför skulle vi undanhålla en människa en frälsande tro på Kristus bara för att han eller hon tillhör en minoritet? undrar Olof Edsinger vid Svenska evangeliska alliansen, SEA.

Nyheter · Publicerad 20:00, 17 jan 2018

Samfundets synod, högsta beslutande organ, sammanträdde den 7–12 januari i Bad Neuenahr, och antog då med stor majoritet dokumentet "För mötet med muslimer. Teologiska ställningstaganden."

Där står det bland annat att kyrkan "uppfattar muslimska medmänniskors vittnesbörd som uttryck för deras bindning till den ende Guden". I dokumentet uppmuntras kyrkans drygt 2,5 miljoner medlemmar att stå för sin tro i dialog med muslimer.

"Samtidigt är inte omvändelse av muslimer dialogens mål, utan det ömsesidiga mötet, det ömsesidiga agerandet", står det i det dokument som var underlag för synodens beslut.

I diskussionen som föregick omröstningen riktades också kritik mot dokumentet.

Jörg Süß, från Wetzlar, menade att dokumentet gick emot den evangeliska kyrkans bekännelse till den treenige guden, som "slutgiltigt och uteslutande" uppenbarar sig genom sin son Jesus Kristus, skriver Idea.

När synoden förklarar att Gud också uppenbarar sig för muslimer, motsäger det reformationens grundsatser, ”Solus Christus” (endast Kristus) och ”Sola scriptura” (skriften allena), sa han.

Beate Sträter från Bonn, ordförande i kyrkans arbetsgrupp ”Kristna och muslimer”, menade däremot att ställningstagandet är en viktig signal gentemot Tysklands muslimer.

Detta för att muslimerna är i minoritet i ett samhälle som präglas av kristendom, vilket kan göra att muslimska föräldrar oroar sig för att barnen "glider ifrån dem, när de går i gudstjänst i skolan", skriver Idea.

Olof Edsinger, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, säger att han känner igen tanken om att kristna ska avstå från att omvända muslimer, företrädesvis från teologiskt liberala kyrkor.

–  Däremot är det ovanligt att man argumenterar utifrån muslimernas status som minoritet. Men det ligger helt i tiden att betrakta minoriteter som underlägsna, och sanningsanspråk som maktutövning, vilket rent logiskt innebär att mission utifrån sanningsanspråk måste uppfattas som otillbörlig, upper han för Världen idag.

Han påpekar att kristna, oavsett sin hållning till islam, är kal­lade att vittna om Jesus som Guds son och hela världens frälsare.

– Varför skulle vi undanhålla en människa en frälsande tro på Kristus bara för att han eller hon tillhör en minoritet? undrar han.

– I flera länder är det dödsstraff för att konvertera från islam till kristen tro. Vore det inte just därför mycket bättre om fler muslimer fick en möjlighet att lära känna kärlekens Gud genom Jesus Kristus?

I flera länder är det dödsstraff för att konvertera från islam till kristen tro. Vore det inte just därför mycket bättre om fler muslimer fick en möjlighet att lära känna kärlekens Gud genom Jesus Kristus?

När föräldrarnas betydelse erkänns kan skolan bli bättre

Ledare För några decennier sedan hade det varit otänkbart att grovt våld, allvarliga trakasserier och... torsdag 27/1 00:10

Planen som skapar en palestinsk stat utan att följa några avtal

Israelkommentar Oslo-avtalen var de fredsavtal som Israel och PLO slöt under 1990-talet, vilka ledde fram till... torsdag 27/1 00:10

Flytande könsidentitet uppmuntras på förskolor

Barn. Normkritisk litteratur rekommenderas, biologisk fakta tonas ned och ord som ”flickor” och ”pojkar”... torsdag 27/1 11:50

Ebba Busch mötte Bränsleupproret

Energipolitik. KD meddelade nyligen att partiet vill sänka reduktionsplikten för diesel så att dieselpriserna blir... torsdag 27/1 09:00

Jesus är hoppet självt

Inför söndag En Trisslott. Hoppas, hoppas … neeej, det blev bara två ”en miljon”! Jag hade ju behövt tre... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter... torsdag 27/1 00:00

Rysslands invasionshot av Ukraina följer ett mönster

Nyhetskommentar Med över 100 000 ryska soldater utplacerade med krigsmateriel längs den ukrainska gränsen sätter...
Följ Världen idag i sociala medier