HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

”Evangelikala ståndpunkter” inte okej

Livets ords nedlagda högskola, Lots, var inte studiemedelsberättigad. Det konstaterar Universi­tets­­kanslerämbetet (UKÄ) i ett beslut i veckan. Beslutet kom efter en ansökan av Lots i början av 2013.

Nyheter · Publicerad 00:00, 29 aug 2014

I sin analys poängterar bedömarna flera gånger att den konfessionella biten inte är oproblematisk. I fråga om lärarkvalifikationer konstaterar man: "För anställning som lärare förväntas läraren aktivt bejaka och genom undervisningen främja klassisk kristen tro. Detta bedöms begränsa förutsättningarna att ge en konfessionsneutral undervisning".

Man skriver också apropå kurslitteratur att: "forskningsanknytningen vara svag då kurslitteraturen och lärandematerialet ger intryck av att inte problematisera givna evangelikala ståndpunkter och kristna konfessionella ramar för bibeltolkning i någon högre grad".
– Det är uppenbart att svenska högskolemyndigheter är obekväma med sådan konfessionell profil som är naturlig i internationella sammanhang, till exempel i USA som är en framstående kunskapsnation. Många av världens främsta teologiska universitet är konfessionella, säger Anders Gerdmar, som var rektor för Lots och nu rektor för det nystartade Skandinavisk teologisk högskola, STH, som startar i september.

Beskedet från UKÄ påverkar inte starten av den nya högskolan.
– Vi tar dock till oss de saker som kan göra oss bättre, men kommer inte att kompromissa med vår profil. Beslutet handlar om Lots med dess arbetssätt. Skandinavisk teologisk högskola siktar på svenskt högskolegodkännande och vi arbetar med en ny ansökan som passar den svenska akademiska kulturen, och den konfessionella träningen sker i ett separat institut.
– Samtidigt har vi självklart samma rätt som till exempel katolska Newmaninstitutet att ha en teologisk utbildning i konfessionell miljö, konstaterar Gerdmar.

Den 12 september invigs Skan­dinavisk teologisk högskola i Katarina kyrka med en hel del prominenta gäster, pastorer och universitetsledare.

Samuel Björk
samuel.bjork@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...