Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Europarådet vill att flickor inte ska väljas bort

Europarådet röstade på måndagen för en resolution och flera rekommendationer, som ska förhindra att flickor sorteras bort i de 47 medlemsländerna, antingen före befruktningen eller som foster.

Nyheter · Publicerad 00:00, 5 okt 2011

Vid sin plenarsession avstod dock rådet från att rekommendera att vården helt avstår från att avslöja könet på fostret vid exempelvis ultraljudsundersökningar. I stället uppmanas hälsovårdspersonal att presentera könet på det väntade barnet på ett "positivt sätt, oberoende av fostrets kön".
– Ytterst handlar det om synen på kvinnans värde. Majoriteten av ledamöterna menade att könsselektion inte blir aktuellt om man lyckas göra den jämlika synen på kvinnan känd, och förklara de negativa konsekvenserna av könsrelaterade aborter på individer och samhället, säger Björn von Sydow, (S), vice ordförande i den svenska delegationen vid Europarådet.

Samtidigt, berättar han, var det flera ledamöter som i debatten varnade för att låta arbetet mot könsselektion inkräkta på abort­rätten i länder där abort är lagligt.

I den rapport som ligger till grund för resolutionen nämns särskilt Albanien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien som länder där nya familjemedlemmar väljs bort före sin födsel bara för att de är kvinnor. Nu ska man närmare undersöka varför flickebarn sorteras bort i dessa länder, och även övervaka och analysera effekten av olika insatser för att förbättra jämställdheten i medlemsländerna. Rekommendationerna ska utvärderas före januari 2015.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Inspireras av brittisk ensamhetsminister

Ett dödshot för individer och kostnad för samhällsekonomin. Ensamhetens konsekvenser har fått uppmärksamhet i Storbritannien där regeringen lanserat...

Trettio år i fängelse för ett förlorat barn

Ledare Lagstiftning Trettio år är en lång tid för den som sitter i fängelse. I Sverige är det ett straff som så gott som aldrig utdöms. Snitt-tiden i fängelse för så...

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...