Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Europarådet: Dödshjälp måste vara förbjudet

Eutanasi, dödshjälp, måste alltid vara förbjudet. Så tydligt uttalar sig Europarådets parlament i en ny resolution. Samtidigt värnas patientens rätt att själv fatta beslut om vård i livets slutskede.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 jan 2012

Eutanasi, i betydelsen att avsiktligt döda, genom handling eller underlåten handling, en avhängig människa till hans eller hennes påstådda nytta, måste alltid vara förbjudet”. Det är ordalydelsen i den resolution som antogs av Europarådets parlament (PACE), som består av parlamentariker från alla 47 medlemsländer, på torsdagen.
I Europa tillåts i dag dödshjälp i Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

 Syftet med resolutionen är att tydliggöra vilka principer som ska gälla vid beslut om vårdinsatser i fall med patienter som själva i förväg har uttryckt önskemål om sin vård i livets slutskede, genom exempelvis ett livsslutsdirektiv. Det kan bland annat gälla önskemål om att avbryta livsuppehållande behandling.

Lagstiftningen skiljer sig mycket mellan Europarådets medlemsländer. Livsslutsdirektiv finns endast i några få länder. I några fall finns juridiskt bindande direktiv, som ger patienten full bestämmanderätt, men en stor andel av länderna saknar helt lagstiftning i frågan. Nu vill Europarådet att de 47 medlemsländerna går i samma riktning för att stärka skyddet för varje människas mänskliga rättigheter och värdighet.
Enligt resolutionen från PACE bör alla få möjlighet till att skriva livsslutsdirektiv, och myndigheter bör ha en kontrollfunktion för att förhindra missbruk av denna patienträttighet.

 En patients vilja, när den är tydligt uttryckt, måste alltid respekteras, även om den innebär en vägran av vård, slår Europarådet fast: ”Ingen kan tvingas att undergå en medicinsk behandling mot sin vilja”.
Men eutanasi är, enligt Europarådet, helt uteslutet.

I fall där det råder tveksamhet om vilka vårdinsatser som ska göras ska beslut ”alltid vara för livet och för förlängning av livet”, fastslår PACE. Att en patients ombud fattar beslut utifrån allmänna värderingar som råder i samhället bör inte accepteras, sägs det också i resolutionen.

Resolutionen är inte bindande för medlemsländerna, men de förväntas ändå ta Europarådets beslut i beaktande och se över sin lagstiftning. Resolutionen väntas också påverka Europadomstolen, där ett uppmärksammat fall från Tyskland ska tas upp. Domstolen ska i fallet Koch mot Tyskland avgöra om det tyska förbudet mot eutanasi är i enlighet med Europakonventionen.

 Människorättsorganisationen European Center for Law and Justice (ECLJ)beskriver resolutionen som ”en stor seger”.
– Det är en klar indikation på att en växande majoritet av européer är emot eutanasi. De många övergrepp som förekommer i länder där eutanasi tillåts är alarmerande och utgör ett brott mot verkliga mänskliga rättigheter, säger ECLJ:s direktor Grégor Puppinck i ett pressmeddelande. 

 

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00