Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

Ellinor Grimmark (t h) är en av två svenska barnmorskor som inte ges möjlighet arbeta som barnmorska i Sverige på grund av att hon inte vill utföra aborter. Till vänster syns Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Europadomstolen anklagas för jäv i barnmorskemålet

Europadomstolens besked att man inte tar upp barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens åberopan av samvetsfrihet har fått många att reagera. ”Det är svårt att inte dra slutsatsen att det är Sveriges lobbyarbete bakom kulisserna som förklarar det som står i beslutet”, menar Svenska evangeliska alliansen.

Nyheter · Publicerad 17:00, 23 mar 2020

”Om du är en barnmorska kan nu en europeisk stat tvinga dig att döda ett ofött barn”.

Så skriver Sohrab Ahmari, verksam på New York Post, i en krönika i konservativa First Things, efter att Europadomstolen nekat barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens prövning om samvetsfrihet.

I sitt beslut anser domstolen att Sverige agerar korrekt som låter rätten att abortera ofödda barn stå över mänskliga rättigheten till samvetsfrihet. Sohrab Amari är en av flera kritiska röster och han frågar sig varför man ens ska ha en europeisk domstol om man som i detta fall endast bekräftar ett lands agerande.

Förutom utfallet har också kritik framkommit mot det faktum att en av de tre som fattat beslut i Europadomstolens kommitté är en svensk domare, som dessutom tidigare arbetat vid Utrikesdepartementet.

Världen idag har varit i kontakt med flera jurister som bekräftar att det system som Europadomstolen har, där en domare kan medverka i beslut trots att det egna landet är motpart, innebär en risk för jäv.

Iain Cameron är professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Han betonar att alla domare i en kommitté måste vara överens, annars går ärendet vidare till en kammare, och att syftet med en ”nationell” domare är att försäkra sig om ingående kunskap om det enskilda landets juridik.

”Alltså finns det en risk för jäv, men jag har inte sett något svensk fall än där jag med säkerhet skulle säga att jäv förelåg”, skriver Cameron i ett mejl till Världen idag.

Flera kritiker har också ifrågasatt Europadomstolens brist på juridiskt resonemang i själva sakfrågan. Svenska evangeliska alliansen kallar beslutet för ett politiskt dokument.

”Inte bara för att man säger vad våra svenska myndigheter vill höra, utan också för att man följer samma argumentationslinjer som de svenska domstolarna – och på så sätt trollar bort själva samvetsfrihetsfrågan från resonemanget”, skriver generalsekreteraren Olof Edsinger som menar att svenskt lobbyarbete kan ha pågått i bakgrunden.

Han påpekar också att den svenske domaren tidigare ingått i det så kallade insynsrådet på den nyligen startade Jämställdhetsmyndigheten.

”Med denna bakgrund är det svårt att betrakta honom som helt neutral i frågan”, skriver Edsinger.

Efter Europadomstolens besked gick 77 kristna ledare från flera olika samfund ut och beklagade beslutet i en debattartikel i Dagen.

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet. Den är tydligt uttalad i Europakonventionen och finns också med i förarbetena till vår svenska abortlag. Vi ser det därför som mycket anmärkningsvärt att rättsväsendet inte har valt att hedra denna rättighet”, skriver man.

Med denna bakgrund är det svårt att betrakta honom [den svenske domaren] som helt neutral i frågan.

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Förr i tiden var Sverige kallt och dragigt

Vi står inför en vinter med skyhöga elpriser. Är det kanske läge att snegla bakåt i historien för... fredag 7/10 04:00

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier