Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Ellinor Grimmark (t h) är en av två svenska barnmorskor som inte ges möjlighet arbeta som barnmorska i Sverige på grund av att hon inte vill utföra aborter. Till vänster syns Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Europadomstolen anklagas för jäv i barnmorskemålet

Europadomstolens besked att man inte tar upp barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens åberopan av samvetsfrihet har fått många att reagera. ”Det är svårt att inte dra slutsatsen att det är Sveriges lobbyarbete bakom kulisserna som förklarar det som står i beslutet”, menar Svenska evangeliska alliansen.

Nyheter · Publicerad 17:00, 23 mar 2020

”Om du är en barnmorska kan nu en europeisk stat tvinga dig att döda ett ofött barn”.

Så skriver Sohrab Ahmari, verksam på New York Post, i en krönika i konservativa First Things, efter att Europadomstolen nekat barnmorskorna Ellinor Grimmark och Linda Steens prövning om samvetsfrihet.

I sitt beslut anser domstolen att Sverige agerar korrekt som låter rätten att abortera ofödda barn stå över mänskliga rättigheten till samvetsfrihet. Sohrab Amari är en av flera kritiska röster och han frågar sig varför man ens ska ha en europeisk domstol om man som i detta fall endast bekräftar ett lands agerande.

Förutom utfallet har också kritik framkommit mot det faktum att en av de tre som fattat beslut i Europadomstolens kommitté är en svensk domare, som dessutom tidigare arbetat vid Utrikesdepartementet.

Världen idag har varit i kontakt med flera jurister som bekräftar att det system som Europadomstolen har, där en domare kan medverka i beslut trots att det egna landet är motpart, innebär en risk för jäv.

Iain Cameron är professor i folkrätt vid Uppsala universitet. Han betonar att alla domare i en kommitté måste vara överens, annars går ärendet vidare till en kammare, och att syftet med en ”nationell” domare är att försäkra sig om ingående kunskap om det enskilda landets juridik.

”Alltså finns det en risk för jäv, men jag har inte sett något svensk fall än där jag med säkerhet skulle säga att jäv förelåg”, skriver Cameron i ett mejl till Världen idag.

Flera kritiker har också ifrågasatt Europadomstolens brist på juridiskt resonemang i själva sakfrågan. Svenska evangeliska alliansen kallar beslutet för ett politiskt dokument.

”Inte bara för att man säger vad våra svenska myndigheter vill höra, utan också för att man följer samma argumentationslinjer som de svenska domstolarna – och på så sätt trollar bort själva samvetsfrihetsfrågan från resonemanget”, skriver generalsekreteraren Olof Edsinger som menar att svenskt lobbyarbete kan ha pågått i bakgrunden.

Han påpekar också att den svenske domaren tidigare ingått i det så kallade insynsrådet på den nyligen startade Jämställdhetsmyndigheten.

”Med denna bakgrund är det svårt att betrakta honom som helt neutral i frågan”, skriver Edsinger.

Efter Europadomstolens besked gick 77 kristna ledare från flera olika samfund ut och beklagade beslutet i en debattartikel i Dagen.

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet. Den är tydligt uttalad i Europakonventionen och finns också med i förarbetena till vår svenska abortlag. Vi ser det därför som mycket anmärkningsvärt att rättsväsendet inte har valt att hedra denna rättighet”, skriver man.

Med denna bakgrund är det svårt att betrakta honom [den svenske domaren] som helt neutral i frågan.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Tomas Sjödins författarskap prisas igen

Kultur. Författaren och pastorn Tomas Sjödin har tilldelats året Birger Norman-pris.   Priset vill... lördag 27/11 18:00

Oklart vem som bär skulden för regeringskollapsen

Hade Magdalena Andersson (S) kännedom om att Miljöpartiet kunde lämna regeringen om... lördag 27/11 14:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier