Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

EU-topp: ”Dags diskutera tvingande vaccinering i EU”

Att införa obligatorisk vaccinering i alla EU-länder är en tanke som nu även får stöd av EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen.

Idén går dock tvärsemot Europarådets resolution tidigare i år om att de 47 medlemsländerna ska försäkra sig om att ”ingen diskrimineras för att man inte vaccinerats, av medicinska skäl eller för att man inte önskar göra det”.

Nyheter · Publicerad 13:00, 3 dec 2021

Med en kombination av gamla och nya påpekanden hoppas EU-kommissionen få alla EU-länder att skärpa sig ännu ett snäpp i striden mot covid-19. Orsaken är givetvis upptäckten av den nya omikron-varianten, som väckt oro över hela världen.

– Vi vet inte allt om den här varianten, men vi vet tillräckligt för att vara oroliga. Vi hoppas på det bästa, men förbereder oss för det värsta, sade kommissionsordföranden Ursula von der Leyen vid en presskonferens i Bryssel på onsdagen.

Under årets sista veckor uppmanas EU-länderna att vidta ”riktade och proportionella åtgärder och begränsningar för att begränsa virusets spridning, rädda liv och minska trycket på hälsovården”.

Länderna uppmanas också att arbeta tillsammans för att begränsa omikron i EU, med hjälp av dagliga genomgångar av vilka reserestriktioner som kan behövas. Samtidigt manas de att ytterligare fokusera på att vaccinera de ovaccinerade och få i gång sina planer för tilläggsdoser, särskilt till de mest sårbara.

Att införa obligatorisk vaccinering, som exempelvis Österrike är på väg att göra, är än så länge inte aktuellt på EU-nivå. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, betonar att det är upp till varje medlemsstat att avgöra. EU-kommissionen har inte befogenhet att lägga sig i frågor som rör hälsa, men von der Leyen har ändå en personlig åsikt.

– Det är rimligt att vi nu inleder en diskussion inom EU om det ska vara tvingande att vaccinera sig mot covid-19, sade hon.

– För två–tre år sedan skulle jag aldrig ha trott att jag skulle få se vad vi ser nu: att vi har en fruktansvärd pandemi som vi har vaccin mot, men där vaccinet inte används överallt. Därför är det förståeligt att den här diskussionen förs nu om hur vi eventuellt kan tänka på en obligatorisk vaccinering i EU.

Kommissionen lovar också att själv trappa upp sina ansträngningar för ökad produktion, tillståndsgivande och fördelning av olika mediciner mot covid-19.

– Ju mer vi vaccinerar, ju större fördelar får vi av vaccineringen, sade hälsokommissionär Stella Kyriakides på presskonferensen.

I mars i år skrev Världen idag om att Europarådet antagit en resolution rörande vaccinpass som uppmanar de 47 medlemsländerna att försäkra sig om att ”ingen diskrimineras för att man inte vaccinerats, av medicinska skäl eller för att man inte önskar göra det”.

Enligt resolutionen uppmanas medlemsländerna även att informera medborgarna om att vaccinering mot covid-19 är frivillig, och se till så att ”ingen utsätts för politisk, social eller annan påtryckning för att låta vaccinera sig om man själv inte vill det”.

Det är rimligt att vi nu inleder en diskussion inom EU om det ska vara tvingande att vaccinera sig mot covid-19

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00