Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Slovaken Ján Figel' får uppdraget att verka för ökad tros- och religionsfrihet utanför Europa. Foto: Adam Ihse / TT

EU-satsning på religionsfrihet

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker tillkännagav förra veckan att man utser det första särskilda sändebudet för att främja religionsfrihet utanför EU.

Nyheter · Publicerad 00:01, 12 maj 2016

Det var i samband med en ceremoni i Vatikanen som Juncker meddelade att slovaken Ján Figel', tidigare EU-kommissionär för utbildning, kultur och ungdomsfrågor, får uppdraget att verka för ökad tros- och religionsfrihet utanför Europa. Mandatet sträcker sig till att börja med ett år framåt i tiden.

"Religionsfrihet eller tro är en grundläggande rättighet som utgör en del av grunden för Europeiska unionen. Den ihållande förföljelsen av religiösa och etniska minoriteter gör att skydda och främja denna frihet inom och utanför EU allt viktigare. Jag litar på att Ján Figeľ, vårt särskilda sändebud, kommer att hjälpa oss i denna strävan, vässa vårt fokus och se till att denna viktiga fråga får den uppmärksamhet den förtjänar”, sa Juncker i samband med utnämningen, enligt ett pressmeddelande från EU-kommissionen.

Att man nu utser ett särskilt sändebud som ska arbeta med religionsfrihet är ett led i en längre tids påtryckningar om att EU-kommissionen ska ta ett större ansvar på det här området. För snart tre år sedan antog EU:s utrikesministrar riktlinjer om religions- och övertygelsefrihet som bland annat ålägger ambassaderna att skärpa sitt arbete för trosfrihet.

I uppdraget ingår bland annat arbetet med en rapport utifrån en pågående dialog mellan EU-kommissionen och kyrkor och andra religiösa grupper.

Det huvudsakliga syftet med ceremonin i Vatikanen i förra veckan var dock att Katolska kyrkans ledare påve Franciskus skulle ta emot ”the Charlemagne Prize”. Ett pris som varje år delas ut till någon som verkat för att ena och verka för solidaritet i Europa. Påven höll också ett tal där han riktade hård kritik mot de europeiska ledarna och det europeiska samarbetet.

Europa kämpar med att leva upp till visionen som grundarna av gemenskapen hade, menade han. ”Vad har hänt med dig, Europa, som förespråkat humanism, som verkat för mänskliga rättigheter, demokrati och frihet?” frågade påven enligt The Guardian och varnade bland annat för att behandla flyktingar inhumant. Han manade också till ekonomiska prioriteringar som ”gynnar vanliga människor och samhället som helhet”.

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...