Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

En massgrav med kroppar efter irakiska civila som tros ha dödats av Islamiska staten upptäcktes i Ramadi i januari. Europaparlamentet slår nu fast att terrorgruppens övergrepp mot minoritetsgrupper är ett folkmord. Foto: AP / TT

EU-parlamentet: IS begår folkmord

– Det är oerhört glädjande, inte minst för offren. Det säger EU-parlamentarikern Lars Adaktusson (KD) efter att parlamentet med bred majoritet ställt sig bakom att Islamiska statens övergrepp mot minoritetsgrupper i Syrien och Irak är folkmord.

Nyheter · Publicerad 15:43, 4 feb 2016

Islamiska statens övergrepp mot assyrier, yezidier och andra minoritetsgrupper i Irak och Syrien ska klassas som folkmord. Det beslöt Europarlamentet med bred majoritet på torsdagen, och erkände därmed för första gången ett pågående folkmord.

– Det har inte hänt tidigare och är en mycket stark markering. Det känns väldigt bra, framför allt ur det perspektivet att det är viktigt för offren för Islamiska statens härjningar. Jag vet att parlamentets hantering följts nära av hundratusentals drabbade och att beslutet är oerhört glädjande för dem, säger initiativtagaren, kristdemokraten Lars Adaktusson.

Inför omröstningen hade sex av åtta partigrupper ställt sig bakom resolutionen från kristdemokratiska partigruppen EPP, efter vad Lars Adaktusson beskriver som ”intensiva förhandlingar”.

I den slutliga resolutionstexten sägs att Islamiska statens systematiska övergrepp och mördande har som mål att förgöra assyrier/syrianer/kaldéer, yezidier och andra etnoreligiösa minoriteter. Därför ska övergreppen klassas som krigsbrott, brott mot mänskligheten och folkmord i enlighet med ICC, Internationella brottmålsdomstolens, stadgar.

Lars Adaktusson tror att resolutionen blir betydelsefull på flera plan.

– Framför allt blir det en del i den upprättelse som terrorns offer har rätt till och en historisk bekräftelse på att världssamfundet vet vad de är utsatta för. Förhoppningsvis får det också betydelse för hur världssamfundet förhåller sig till de fruktansvärda övergrepp som pågår. När Europaparlamentet säger att det är ett folkmord krävs det större insatser för att få slut på våldet. Då följer också en skyldighet att agera, både humanitärt och militärt. Därför är resolutionen en viktig signal till medlemsländerna, till EU-kommissionen och till FN att agera.

En tredje effekt som Lars Adaktusson lyfter fram är att Europaparlamentet uppmanar FN:s säkerhetsråd att överlåta juridiska utredningar till ICC.

– Om Internationella brottmålsdomstolen tar sig an övergreppen kan de skyldiga ställas inför rätta.

De internationella insatser mot IS som pågår i dag är otillräckliga, menar Lars Adaktusson. Större insatser, både militärt och humanitärt måste till, och flyktingar måste få möjlighet att återvända, betonar han.

– Islamiska staten håller fortfarande stora områden och exempelvis Nineve, där kristna funnits i årtusenden, är i dag tömt på kristna. Vi löser inte problemet genom att de människorna är på flykt permanent.

Folkmordsforskaren Svante Lundgren, som arbetar vid Assyriska riksförbundet, säger att resolutionen är mycket glädjande.

– Men det är bara ett första steg som nu också måste leda till handling.

Svante Lundgren påpekar att han själv och en rad tunga auktoriteter som tidigare folkrättsprofessorn Ove Bring, kallat övergreppen mot assyrier och yazidier för folkmord i ett års tid.

Europaparlamentets resolution är betydelsefull både folkrättsligt, politiskt och psykologiskt, menar Svante Lundgren.

– Folkrättsligt är det så att om världssamfundet konstaterar att ett folkmord pågår eller är hotande, har man en skyldighet att ingripa. Man inte bara kan utan måste sätta stopp för dödandet.

Politiskt sett måste det här bli en första etapp mot praktisk handling, säger Svante Lundgren.

– Europaparlamentet är ett betydande organ, men förfogar inte över egna trupper och leder inte EU:s utrikespolitik. Därför finns en risk för att det bara blir ett ställningstagande som inte leder till något.  Både EU-kommissionen och medlemsländerna måste ta fasta på det och ta upp det i FN:s säkerhetsråd, där musklerna finns.

Folkmordsforskaren menar också att resolutionen är viktig för de drabbade och deras anhöriga rent psykologiskt.

– Många assyrier och yazidier, inte minst här i Sverige, har en väldig vånda över drabbade släktingar. Resolutionen bekräftar att de inte är bortglömda. Jag tror det betyder väldigt mycket för dem att deras lidande nu blir erkänt.

Men för att resolutionen ska få någon praktisk effekt måste det ske snabbt, betonar han.

– Det bör ske skyndsamt, innan det är för sent. Men det är svårt att säga vad som kommer att hända, stormaktspolitik är alltid komplicerat, säger Svante Lundgren.

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10

Regeringen ska växla upp i kampen mot våld mot kvinnor

Kvinnovåld. Regeringen vill växla upp arbetet med mäns våld mot kvinnor. Utökat kontaktförbud och... lördag 26/11 10:14