Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Aborter på grund av könet måste motarbetas, menar cypriotiska EU-parlamentarikern Antigoni Papadopoulou. Bilden är från en kampanj i Indien 2010 mot det höga antalet flickaborter i landet. Foto: Raveendran/AFP Scanpix

EU-parlamentariker uppmanar: Flickaborter måste bekämpas

Alla länder bör bekämpa flickaborter. Den uppmaningen kommer i ett förslag från cypriotiska Europaparlamentarikern Antigoni Papadopoulou, som tillhör parlamentets socialistiska/socialdemokratiska block.

Nyheter · Publicerad 09:33, 4 jun 2013

Könsaborter är ett grovt brott mot mänskliga rättigheter och regeringar behöver arbeta förebyggande med åtgärder för att förhindra att flickor väljs bort på grund av sitt kön. Det slås fast i ett förslag till resolution som Europaparlamentets kommitté för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan könen ska behandla 19 juni.

Omkring 200 miljoner kvinnor beräknas vara saknade i världen till följd av att de aborterats eller dödats efter födseln, enbart på grund av sitt kön. Det konstaterar cypriotiska EU-parlamentarikern Antigoni Papadopoulou i sitt betänkande, som har rubriken "Gendercide: the missing women?" (ung: Könsmord : de saknade kvinnorna?")

Alla påtryckningar från familj och samhälle mot kvinnor att göra abort på grund av barnets kön utgör en form av psykologiskt våld och EU-kommissionen bör ställa sig bakom en vetenskaplig granskning av de seder och traditioner i olika länder som leder till att flickor inte ges rätten att leva, skriver hon i betänkandet.

Enligt Papadopoulou är könsaborter ett globalt fenomen, vars främsta orsak är att föräldrar av kulturella och ekonomiska orsaker föredrar söner, men särskilt påtagligt är det i Asien, och hon lyfter fram Indien, Kina och Vietnam som exempel på länder med särskilt stor skillnad i födelsetal mellan pojkar och flickar. I Albanien, Armenien, Azerbajdzjan och Georgien är talen lika alarmerande som i Indien, med 112 födda pojkar för varje hundratal flickor under 2012.

Det minskade barnafödandet och kraven på familjer att inte skaffa flera barn bidrar till att ytterligare göra att pojkar föredras, menar hon och pekar på flera allvarliga konsekvenser av den sneda könsfördelningen, bland annat att män får svårt att hitta makar, samt ökad prostitution och människohandel.

I betänkandet nämns Sydkorea som ett positivt exempel på hur utvecklingen kan förändras. Landet har tidigare haft en snedvriden könsfördelning som varit nästan på Kinas nivå, men där är man nu på väg mot balanserade födelsetal. "Det här har uppnåtts genom en kulturförändring. Kvinnoutbildning, antidiskrimineringsstämningar och domar till stöd för jämställdhet har gjort att det verkat gammaldags och onödigt att föredra söner", skriver europaparlamentarikern.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Sverigedemokrater kritiserar SR-podd på arabiska

Public Service. I helgen lanserades Ekot Radio Swedens nya fördjupande veckopodd på arabiska. Podden ska... tisdag 13/4 08:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier