Sänd ditt bröd över vattnet för med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1

Världen idag

EU-domstol vill inte ha skydd för embryon i forskning

”Sluta finansiera forskning som förstör mänskliga embryon” – det var budskapet till EU från två miljoner européer i kampanjen ”En av oss”. När EU-kommissionen inte tyckte att det fanns anledning att ta upp frågan till diskussion, överklagade initiativtagarna till EU-domstolen. Nu har också domstolen avvisat initiativet.

Nyheter · Publicerad 16:00, 10 maj 2018

Det var år 2013 som medborgar­initiativet ”En av oss” samlade namnunderskrifter för att förmå EU sluta finansiera forskning på mänskliga embryon.

Forskningen innebär att embryon förstörs, menade initiativtagarna, och påpekade att målet med kampanjen var att skydda det mänskliga livet. En av initiativtagarna menade att deras krav var juridiskt grundat och hänvisade till att EU-domstolen vid en patenttvist kring stamcellsforskning hade slagit fast att ”livets början sker vid befruktningen”, skriver Svenska Dagbladet.

Ett annat krav i initiativet var att EU ska sluta ge bistånd till abortverksamhet i utvecklingsländer.

Omkring två miljoner EU-med­borgare från flera olika länder skrev på uppropet. Det innebar att EU-kommissionen var skyldig att ta upp frågan. Detta enligt en regel som säger att om minst en miljon EU-medborgare från minst sju olika EU-länder sluter upp kring en idé, så kan de kräva att EU-kommissionen tar upp frågan.

Men 2014 meddelade EU-­kommissio­nen att de inte kommer lägga fram ett lagförslag i enlighet med medborgarinitiativet. Detta med hänvisning till att både enskilda EU-länder och EU-parlamentet hade enats om att fortsätta finansiera sådan forskning, skriver Svenska Dag­bladet.

Initiativtagarna tog då sitt förslag till EU-domstolen. Men nu har domstolen meddelat att man inte anser att EU-kommissionen gjorde fel.

En som är besviken över beskedet är Benedicta Lindberg, generalsekreterare för den katolska organisationen Respekt.

– Dessa embryon är mänskliga liv och vi vill inte att de förstörs, säger hon.

När det gäller EU-bistånd till abortverksamhet i utvecklingsländer, påpekar hon att detta går också till länder där abort inte är tillåtet enligt lag.

– Vi i väst går in som imperialister och påtvingar vår abortsyn på dessa länder.

Dessa embryon är mänskliga liv och vi vill inte att de förstörs.

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är... torsdag 28/1 00:30

Därför vaccinerar inte Israel de palestinska araberna

Israelkommentar Israels framgångsrika vaccinations­kampanj mot corona­viruset har fått stor uppmärksamhet världen... torsdag 28/1 00:20