Lova Herren, alla hednafolk, prisa honom, alla folk! Ty hans nåd är väldig över oss, och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja!
Psaltaren 117:1–2

Världen idag

”Ett tredje kön är helt oberett”

Förra året redovisade socialminister Göran Hägglund att hans parti svängt och att KD nu ställer sig bakom slopat krav på sterilisering vid könsbyte. Men lagförslaget skapar ett tredje kön menar kristdemokratiska riksdagsledamöterna Tuve Skånberg och Annelie Enochson som nu motionerar om att stoppa propositionen, som lagts fram av den egna partiledaren.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 apr 2013

”Den föreslagna lagförändringen får långtgående konsekvenser, av vilka den mest centrala är att Sverige därmed skulle införa möjligheten att skapa ett tredje kön, kallat ´person´ i lagtexten - män som föder barn. Detta är ett mycket drastiskt steg som det saknas goda skäl att införa.”

Så står det i motionen från Annelie Enochson och Tuve Skånberg där man alltså går emot KD:s partilinje efter svängningen förra året. Då skrev Göran Hägglund på DN Debatt: ”Vi menar att även om det finns argument mot att tillåta att personer som genomgår könskorrigerande behandling blir föräldrar i sitt gamla kön, så är dessa skäl inte tillräckliga för att motivera ett fortsatt krav på sterilisering.”

Enligt Svenska dagbladet är detta första gången sedan 2006 som allianspolitiker aktivt går emot en proposition från regeringen. Tuve Skånberg tycker att markeringen är viktig och menar att partiet bytte fot på grund av påverkan utifrån.
- Vi tolkar den nya partilinjen som att den kom till under tryck från andra partier. Sedan har den nya lagen hastats fram. Vi pekar på det rent formella, det duger inte att ett tredje kön är helt oberett.

Skånberg och Enochson, som menar att dagens lagstiftning är fullt godtagbar, hänvisar också till en rad remissinstanser som efterfrågar ytterligare analys av de juridiska konsekvenserna. Och i motionen från KD-ledmöterna citeras en jurist i lagrådet som uttryckt att "underlaget för de framlagda förslagen anses vara behäftat med betydande brister".

Man menar också lagstiftaren måste ta hänsyn till hur barn kommer att påverkas av ett slopat steriliseringskrav.
- Kvinnor som blir män kommer i så fall att kunna föda barn fast man juridiskt sett är barnets pappa. Här kommer frågor om identitet och hur barnet ska relatera till sina föräldrar, vem är mamma och pappa och hur kom jag till världen? Och om föräldrar har allvarliga könsidentitetsproblem, kan det då innebära att också barnen får sådana problem? säger Tuve Skånberg.

Han framhåller att steriliseringen inte är påtvingad eller oåterkallelig då blockeringen av sädesledare eller äggledare kan återställas.
- Jag har förståelse för hållningen att den som vill byta kön inte för alltid vill förlora möjligheten att få barn. Om man blockerar sädesledare eller äggledare, så kan den blockeringen tas bort. Om man ångrar sig och vill återgå till sitt ursprungliga kön så finns den möjligheten.

I mitten av mars lades propositionen fram för riksdagen. Regeringen menar att kravet på sterilisering för en ändrad könstillhörighet är otidsenligt och bör slopas från den första juli i år.

Allt färre utvägar för trängd Putin när även vänner börjar svika

Ledare Insatserna har den senaste veckan höjts i Ukrainakriget. Ryssland mobiliserar för en ökad... fredag 7/10 00:10

Politiska regimskiftet kan bli ett öppnat fönster från Herren

Gästledare Sverige har haft ett socialdemokratiskt regeringsinnehav i ungefär hundra år, med några kortare... torsdag 6/10 00:10

Förr i tiden var Sverige kallt och dragigt

Vi står inför en vinter med skyhöga elpriser. Är det kanske läge att snegla bakåt i historien för... fredag 7/10 04:00

SD-topp vill avskaffa diskrimineringslagen – ”exkluderar grupper”

Sverigedemokraterna. Diskrimineringslagen borde utredas och möjligen avskaffas. Det hävdar SD-toppen Richard Jomshof som... torsdag 6/10 21:00

Nepal behöver fler ledare för skörden

Missionsglimten Doften av kaffe och mat och en känsla av förväntan ligger i luften när jag stiger in i festlokalen... fredag 7/10 00:00

Ett enat rop stiger i Sverige

Bönekrönika Jag längtar efter väckelse. Jag längtar efter att på plats efter plats få höra vittnesbörden om hur... torsdag 6/10 00:00

Värdekonservativt Lettland ratade ryskvänligt parti

Nyhetskommentar Det innebär en jätteskräll att det som i flera val varit Lettlands största parti – det ryskvänliga...
Följ Världen idag i sociala medier