Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Sven Nilsson Foto: Johan Hagström

"Ett steg tillbaka för enheten"

Debatten om kristen enhet har tagit flera steg tillbaka efter Ulf Ekmans konvertering. Det menar Sven Nilsson, pastorn som i årtionden gått i bräschen för kristen enhet.

Nyheter · Publicerad 09:36, 6 nov 2015

Enhet mellan kristna har länge varit en hjärtefråga för Sven Nilsson, och det gjorde också att han uppskattade den förändring han såg hos Ulf Ekman runt år 2000, då Livets ord började ändra sitt sätt att relatera till andra kyrkor.

– Under Livets ords första tid uppfattades församlingen som arrogant i förhållande till andra delar av kristenheten, men när omsvängningen kom kände jag uppskattning och glädje, minns Sven Nilsson. Med tiden blev det tydligt att Ulf Ekmans ekumeniska strävan också omfattade en öppenhet mot katolska kristna, och det såg Sven Nilsson inte som något problem.

– Jag såg det som att han uttryckte uppskattning för kyrkans tydlighet i bekännelser av det som är klassisk kristen tro, som katolska kyrkan stått för mer uthålligt än vissa protestantiska kyrkor. För mig var det en fortsättning på Andens verk med inriktning på hela kristenheten.

När sedan Ulf Ekman konverterade kom det som en fullständig överraskning, säger Sven Nilsson. Och han menar att konverteringen är problematisk ur ett enhetsperspektiv.

– På grund av Ulf Ekmans konvertering har debatten om kristen enhet tagit flera steg tillbaka, och det har också förstärkts av händelserna kring Berget i Rättvik. Det kan uppfattas som ett slags imperialistiska ambitioner från katolska kyrkan gentemot andra delar av kristenheten. Det må vara hur som helst med det, men det skapar viss reservation inför ytterligare steg i relationen till katolska kyrkan.

Sven Nilsson förstår att det finns en attraktionskraft i katolska kyrkan.
– Vi har tappat arvet från reformationen och vi ser hur representanter för kristenheten tvekar när det gäller att fullt ut bekänna sig till evangeliet. Det finns ett religionsfilosofiskt resonemang som neutraliserar kraften i evangeliet. Där upplever nog många katolska kyrkan som en starkare röst.

Men i längtan efter den fasthet som katolska kyrkan kan erbjuda har man tappat bort det som var reformationens kritik mot kyrkan, säger Sven Nilsson.
– Jag tror man underskattar kraften i det som reformatorerna tog ställning mot. Dels handlar det om det hierarkiska systemet, Marias ställning och sakramenten. Där menar jag att vi har förlorat förståelsen av de här frågornas betydelse som ett hinder för en kristen människas andliga utveckling.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se 

Läs också:

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen. Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra onsdag 12/8 00:00

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra