Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Foto: Eva Janzon

”Ett konstruerat och helt överflödigt pronomen”

Nyheter · Publicerad 00:00, 21 mar 2012

När Linda och Thommy Grape fick reda på att deras förskola tänkte börja använda ordet "hen" för att sluta skilja mellan pojkar och flickor, tog de sin son ur förskolan.
– Jag tycker det är ett långt steg från att motverka könsstereotyper till att - som vi uppfattar det - försöka radera ut allt vad könsroller heter, säger Thommy Grape till Världen idag.

När Thommy och hans fru Linda slog upp Upsala Nya Tidning morgonen den 8 mars, på internationella kvinnodagen, fick de sig en rejäl överraskning. Under rubriken "Förskolan som utmanar könsroller" kunde de förvånade föräldrarna läsa ett reportage från sonens förskola, Axelina i stadsdelen Årsta. De fick reda på att barnen läste en bok om två giraffpappor som ville adoptera ett barn tillsammans, och att personalen överväger att börja använda det könsneutrala pronomet "hen" i verksamheten.
– Det är märkligt att de inte brytt sig om att informera föräldrarna om de här nya inslagen i pedagogiken, det är respektlöst och dessutom snarast att beteckna som ett övergrepp mot barnen, säger Thommy Grape och tillägger, att inget om vare sig reportaget eller planerna på att införa "hen" nämnts vid föräldramötet veckan innan.

I artikeln i UNT säger en förskolelärare på Axelina att ett barns identitet inte bestäms av dess biologiska kön, och berättar att man bland annat döpt om "köket" till "restaurang" för att locka pojkarna dit.
Thommy Grape har inget problem med att förskolan, helt i enlighet med den nationella läroplanen, ska motverka könsstereotyper bland barnen för att ge flickor och pojkar samma förutsättningar. Däremot tycker han att den egna förskolan går för långt.
–  Jag har läst både förskolans och den nationella läroplanen, och ingenstans finns stöd för att man ska börja använda "hen", säger han.
Thommy anser att användandet av "hen" är en markör för att visa att man vill sudda ut det biologiska könet.
– Grunden för det här finns i genusforskningen, som säger att barn är tomma identiska skal när de föds och att det enbart är sociala och kulturella faktorer som avgör om det ska bli en man eller en kvinna. Det rimmar inte med sunt förnuft.
Både han och hans hustru har varit nöjda med sonens förskola innan.
– Det är synd att de ska förstöra en bra verksamhet genom att försöka motverka ett problem som inte finns, säger Thommy Grape.

På andra förskolor har man gjort andra val. En biträdande förskolechef i Stockholm, som vill vara anonym, berättar att hennes lärarlag valt bort "hen".
– Det känns som ett konstruerat och helt överflödigt pronomen, som riskerar att förvirra de mindre barnen just när de håller på att upptäcka sin könsidentitet, säger hon.
– Enligt förskolans läroplan ska vi arbeta med likabehandling, så genusperspektivet är redan integrerat i tänket kring barnen.
Den biträdande förskolechefen på Axelina har bett om ett möte med paret Grape. Thommy tror dock inte på någon omsvängning i frågan om barns könsroller och "hen".
– Ska jag vara ärlig så har jag inte så stort hopp. Vi får väl antingen ha sonen hemma resten av terminen eller gå in i Ekoxeninitiativet, där hemmaföräldrar tar hand om varandras barn.

Missionskonferens för unga genomförs på 15-tal platser

Engage. Årets ungdomsinriktade missionskonferens Engage, lördagen den 7 november, kommer att äga rum på... lördag 31/10 12:00

Jeremy Corbyn stängs av efter rapport om antisemitism

Storbritannien. Den förre Labourledaren Jeremy Corbyn har blivit avstängd av partiet. Bakgrunden uppges vara hur... lördag 31/10 09:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:10