Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

EPP: "Stoppa medlen till palestinsk polis"

Europaparlamentet måste omedelbart stoppa sitt bistånd till den palestinska polisen. Det kräver parlamentets största partigrupp, EPP efter uppgifter om godtyckliga gripanden och tortyr i de palestinska områdena. – Varje aktör som stöder hållbar fred måste reagera och framför allt agera, när den palestinska myndigheten trakasserar sitt eget folk, sa den tidigare parlamentsledamoten Lars Adaktusson (KD) innan resolutionen antogs vid EPP:s kongress i Helsingfors.

Nyheter · Publicerad 14:00, 10 nov 2018

De svenska Kristdemokraterna och Moderaterna ingår i partigruppen EPP, som betyder Europeiska folkpartiet.

En av de resolutioner som partigruppen antog vid sin kongress utgår från en rapport från en färsk rapport från människorättsorganisationen Human Rights Watch (HRW), “Two Authorities, One Way, Zero Dissent”.

Rapporten visar att polis och säkerhetsstyrkor både på Västbanken och i Gaza utsätter människor för gripanden, misshandel och tortyr i sådan omfattning att det skulle kunna utgöra brott mot mänskligheten.

I sin resolution uppmanar EPP Europa­parlamentet att "omedelbart stoppa sitt stöd till den palestinska polisstyrkan, till dess att den palestinska myndigheten vidtagit effektiva åtgärder för att upphöra med sina godtyckliga gripanden, med övergrepp och tortyr, gripanden av oppositionella och tortyr av frihetsberövade personer".

EPP understryker också vikten av att allt EU:s bistånd följs upp och utvärderas noggrannt, och kräver att den palestinska myndigheten genomför en "noggrann, opartisk och snabb" utredning av anklagelserna i rapporten från Human Rights Watch.

Slutligen uppmanar man parterna i konflikten att "återuppta förhandlingarna, med målet att nå ett fredsavtal grundat på en tvåstatslösning".

Human Rights Watch hade i samband med sin rapport uppmanat EU och alla regeringar som stöder den palestinska myndigheten att tills vidare dra in sitt stöd till den palestinska polisen och säkerhetsstyrkan.

Svenska UD har meddelat att indraget EU-stöd till utbildning och träning av palestinsk polis "vore att stoppa mycket viktigt arbete".

EPP har försökt att få Europa­parlamentet att frysa en del av det palestinska biståndet om inte bland annat uppviglingen i skolböcker upphör.

Vid omröstningen om Europa­parlamentets budget för 2019 nyligen lade EPP fram ett förslag om delvist fryst bistånd till den palestinska myndigheten fram tills dess att det står bortom allt tvivel att biståndet inte finansierade antisemitism, islamism och annan extremism.

En majoritet inom Europa­parlamentet, däribland de svenska Socialdemokraterna, röstade dock mot detta förslag, uppger Kristdemokraternas Brysselkansli.

Varje aktör som stöder hållbar fred måste reagera och framför allt agera, när den palestinska myndigheten trakasserar sitt eget folk.

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...