Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ensamstående vanligaste hushållet

Svensken lever ensam. Nästan fyra av tio hushåll består av en enda människa.

Nyheter · Publicerad 11:27, 3 dec 2013

Ensamstående utan barn är det vanligaste hushållet i Sverige. 37,7 procent av Sveriges 4,2 miljoner hushåll ser ut så. Det visar ny statistik från Statistiska centralbyrån som gäller år 2012. Siffran varierar dock stort i landet. I Habo i Jönköping är var femte hushåll ensamhushåll, medan nära hälften, 45 procent, av hushållen i Åsele i Västerbotten är ensamhushåll.

Ensamstående med barn utgjorde 6,9 procent av Sveriges hushåll förra året, medan sammanboende med barn var 23,5 procent.

Den vanligaste hushållsstorleken är nästan oförändrad sedan 1990. 69 procent av hushållen bestod av en till två personer. Hushåll med sex eller fler personer har däremot nästan fördubblats på samma tid, från 1,1 till 2,0 procent.

Världen idag
redaktionen@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...