Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

De stora israeliska olje- och gasfynden kan göra att landet blir en storexportör av energi och minska de arab iska oljeländernas inflytande i världen. Bilden visar en oljeborrningsanläggning vid kibbutzen Beit Guvrin tre mil sydväst om Jerusalem. Foto: David Buimovitch/AFP Scanpix

Enorma oljefynd stärker Israel

Israels stora olje- och gasfyndigheter kan förändra maktbalansen i regionen och göra Israel till en energipolitisk supermakt. För oljerika arabländer är det ett oroväckande scenario.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 jun 2013

Israel är känt som ett land som flyter av mjölk och honung, men omvandlingen till ett land som svämmar över av pengar från olja och gas har redan påbörjats, konstaterar energipolitiske kommentatorn Peter C. Glover i en artikel på sajten The Commentator.
I mars började gas pumpas från de stora naturgasfyndigheterna i Tamarfälten i Medelhavet – vilket gör att Israel inte längre är beroende av gasimport från de inte alltid så vänligt sinnade arabiska grannländerna. De enorma fynden har väckt intresse från omvärlden, inte minst statsstyrda ryska gasjätten Gazprom, som tidigare i år tecknade ett avtal om distribution av gas.

Men de stora gasfyndigheterna är bara början. Sökandet efter olja har visat att Israel sitter på en av världens största oljetillgångar. Beräkningar från World Energy Council, ett globalt energiforum, tyder på att Israel sitter på de tredje största tillgångarna på skifferbaserad olja i världen, efter Saudiarabien och Venezuela.
Per Jönsson, associerad redaktör vid Utrikespolitiska institutet med inriktning på Mellanöstern, skrev i förra veckan en artikel om Israels gas- och oljetillgångar. Han menar att de oljerika arabländerna har anledning till bekymmer, med tanke på både de israeliska fynden och att USA med egen naturgas och olja blir allt mindre beroende av arabvärldens olja.
– I Saudiarabien, Kuwait och Irak blir man nog inte lyckliga om Israel kan producera sådana kolossala mängder olja, tillsammans med att USA kan försvinna från världsmarknaden. Det skapar en press på dagspriset som gör att de länderna försvagas, men hur det i praktiken kommer att påverka deras politik är svårt att säga, konstaterar Per Jönsson. En tänkbar följd är att de inte kan importera så mycket vapen som tidigare, tror han.

Någon större hotbild från de arabiska oljeländerna mot de israeliska gas- och oljefyndigheterna ser inte Per Jönsson. Även om de skulle vilja, tror han att de skulle få svårt att få terrorgrupper att genomföra attentat – något som Hizbollah också hotat med, eftersom de menar att naturgastillgångarna i östra Medelhavet tillhör Libanon.
– Det är en svår historia, som kräver oerhörd planering, att komma in på säkrade israe­liska områden, konstaterar Per Jönsson.
De israeliska oljefyndigheterna ligger nästan helt i Shfelasänkan mellan Jerusalem och Gaza, ett område som ligger inom Israels erkända territorium och inte på mark som kan tillfalla en blivande palestinsk stat. Men oljan kan komma att göra fred med palestinierna ännu svårare att uppnå, menar Per Jönsson.
– De kan också vilja få del av oljan och det finns en rätt stor falang som hävdar att hela Israel borde vara palestinskt område, så det här kommer inte att underlätta Israels förhållande till palestinierna.

I Israel är reaktionerna på de nya stora tillgångarna fortfarande yrvakna.
– De är tagna och har svårt att begripa det, det är som i Norge på slutet av 1970-talet, säger Per Jönsson.
Men klokt nog har Israel beslutat att ta efter den norska modellen och sätta undan en del intäkter från de stora energikällorna i en särskild fond. Energiminister Silvan Shalom tillkännagav efter ett besök i Norge i april att en olje- och gasfond ska bildas.
– Jag är mycket nöjd med etableringen av en israelisk oljefond, som vi kommer att starta med den norska modellen som grund. Om det här lyckas under de kommande 20 åren kommer det att bli mycket bra för Israel, sade Silwan Shalom till Jerusalem Post i samband med Norgebesöket.

Den norska oljefonden uppgår i dagsläget till över 4 000 miljarder norska kronor.
Men oljerikedom kan också få negativa effekter. Per Jönsson påpekar att det finns varningar för att de uppfinningsrika israelerna kan "tappa stinget".
– Israel är till stor del en produkt av människors duglighet, och fantastiska förmåga att utveckla teknik. Får man mycket pengar gratis och inte behöver anstränga sig kan något av det gå förlorat.

Just den amerikanska utvecklingen är också något som bör oroa Israel, menar Per Jönsson. Om USA blir energimässigt självförsörjande och drar sig inom sitt skal kan Israels "inklämda position mellan en rad fattigare och historiskt missunsamma arabstater bli mer utsatt än någonsin", skriver han.

Att Ryssland finns med i det energipolitiska spelet i Mellanöstern och Medelhavsregionen, nu som distributör av den israeliska naturgasen, kan vara en trygghetsfaktor för Israel, tror Per Jönsson.
– Ryssarna är rätt pålitliga spelare. I förra veckan meddelade Ryssland att man ska formalisera en medelhavsflotta, med minst 16 ytfartyg och ubåtsnärvaro. De blir nog en större aktör än de varit tidigare, något som Israel inte ser med irritation på, och kan även bli en motvikt mot Turkiet. Samtidigt trappar USA ner sin närvaro i Mellanöstern. Det kan nog hända mycket i det hörnet av världen, säger Per Jönsson.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se

Sanningen om universums orsak och moralens källa finns i Bibeln

Ledare Vad är sanning? Finns det en objektiv sanning, eller är sanningen flytande och temporär? Eftersom... lördag 26/11 00:10