Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Enögt om Israel i Almedalsdebatt

Inga frågor eller kritiska synpunkter tilläts när Socialdemokrater för tro och solidaritet tillsammans med Kairos Palestine – Sweden förespråkade bojkott som ett verktyg för att uppnå fred mellan israeler och palestinier.

Nyheter · Publicerad 15:01, 10 jul 2017

"Återigen höll man 'åsiktskorridoren' fri från – Gud förbjude – israeliska/huvudfårans perspektiv", skrev Israels ambassadör Isaac Bachman på Facebook efter att hans frågor avspisats vid ett seminarium i Almedalen.

Han hade kommit till Vårdklockans kyrka förra tisdagen för ett samtal under rubriken "Rättvis fred".

Ett syfte var att diskutera om bojkott, desinvesteringar och sanktioner, alltså den så kallade BDS-kampanjen, skulle kunna pressa Israel till eftergifter och förhandling med palestinierna.

Bland dem som deltog var den tidigare FN-diplo­maten Pier­re Scho­ri, kabinettssekreterare Annika Söder och prästen Anna Karin Hammar, som företräder Kairos Palestine – Sweden. Andra inbjudna var Nidal Abu Zuluf, en kristen palestinier som står bakom Kairos-rörelsens uppmaning till bojkott av Israel, och den regimkritiske israeliske journalisten Gideon Levy.

– Gideon Levy anklagade Sverige för att ha stått nära Israel alldeles för länge, och uppmanade de svenska kritikerna att fortsätta sin kampanj, även om de skulle kallas för antisemiter, säger journalisten Karin Nytomt, som lyssnade på seminariet.

– Betydligt mer Israel-kritiska åhörare än jag reagerade på att panelen talade om konflikten i närmare en timme utan att ta upp Hamas terror och raketbeskjutningar, och utan att släppa in andra åsikter eller tillåta frågor.

Isaac Bachman menar att det kan ha varit hans närvaro som gjorde att man valde bort frågor från åhörarna.

"Rakt emot accepterad standard i alla liknande seminarier, där det ges utrymme för frågor mot slutet, så var det inte fallet här. Troligen för att jag gjorde klart att jag tänkte kommentera och ställa en fråga", skriver han.

Anna Karin Hammar förnekar att arrangörerna skulle ha dragit sig för att öppna för debatt.

– Vi tog inte in frågor på något av våra seminarier, eftersom de var så korta, säger hon.

– Positionerna från den palestinska myndigheten och från den israeliska regeringen är väl kända, och syftet var inte att föra en debatt på det sättet, utan att utröna om ickevåld kan vara en väg framåt och att lyssna på röster från civilsamhället.

Isaac Bachman nämnde seminariet i Visby också i ett inlägg i Kyrkans tidning, där han beskrev det som att "Svenska kyrkans oförsonlighet och propaganda mot Israel har varit en stor besvikelse" under hans år i Sverige.

Det var konstigt att höra panelen tala om den här konflikten i närmare en timme utan att ta upp Hamas terror.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...