Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Engelska kyrkan protesterar mot ändring av äktenskapslagen

Relationen mellan den brittiska regeringen och Engelska kyrkan hotas av förslaget att tillåta samkönade äktenskap. Kyrkan varnar nu regeringen för följderna om lagförslaget drivs vidare.

Nyheter · Publicerad 15:44, 13 jun 2012

Kyrkan kan inte stödja förslaget att låta alla par, oavsett kön, få rätt att gifta sig. Det skriver anglikanska statskyrkan i ett remissvar till regeringen. Premiärminister David Cameron förespråkar själv en sådan lagändring, men han får skarp kritik från kyrkan.

Engelska kyrkan skriver att om samkönade äktenskap införs kan det leda till att kyrkan tvingas överge sin roll att förrätta vigslar på statens uppdrag. "Ett sådant beslut skulle ändra äktenskapets inneboende natur, som föreningen mellan en man och en kvinna, så som den bevarats i mänskliga institutioner genom historien", skriver kyrkan i sitt svar, enligt The Guardian.
Kyrkan menar också att regeringen har helt fel när den talar om två olika kategorier av äktenskap – civila och religiösa. Någon sådan åtskillnad finns inte i lagen och regeringens förslag innebär en urvattning av äktenskapsbegreppet, skriver kyrkan, rapporterar Christian Today.

Biskop Tim Stevens menar att förändringsprocessen går alldeles för snabbt fram. Äktenskapet är en grundläggande institution som varit oförändrad i århundraden – att ändra på det efter en endast tre månader lång remissperiod är "oklokt och illa genomtänkt", skriver biskopen. Han menar att kyrkan sympatiserar med de homosexuella, vars önskemål regeringen vill uppfylla. "Vi vill se ett samhälle där homosexuella människor är fullt ut inkluderade och deras behov möts. Men det är inte en grund för att introducera en omdefinition av äktenskapet, baserat på en konsultationsprocess som, milt sagt, gått mycket snabbt."

Regeringen har försäkrat kyrkan om att den inte kommer att tvingas förrätta vigslar för samkönade par, men kyrkan misstänker att det är ett ihåligt löfte. Det är högst tveksamt om EU-domstolen för mänskliga rättigheter skulle acceptera att par som har rätt att gifta sig inte skulle få göra det i kyrkan, påtalar kyrkan i sitt svar till regeringen. 

Enligt rådande lagstiftning har alla som är bosatta i England rätt att gifta sig i sin lokala statskyrkoförsamling. Omkring var fjärde engelsk vigsel hålls i kyrkan, skriver The Guardian.

Förespråkare för homoäktenskap invänder mot kyrkans kritik. Ben Summerskill, ledare för organisationen Stonewall, menar att kyrkan inte har något att oroa sig för.
– Det finns uppenbart inga bevis för att erkännandet av långvariga samkönade relationer har någon påverkan på äktenskap för heterosexuella som institution, säger han till The Guardian.

En talesman för inrikesdepartementet säger till tidningen att kyrkans svar noggrant ska övervägas. – Äktenskapet är en av de viktigaste institutioner vi har. Det binder oss samman, det ger stabilitet och gör landet starkare. Vi har varit tydliga med att ingen religiös organisation kommer att tvingas förrätta vigslar för samkönade som ett resultat av vårt förslag, säger talesmannen.

Den offentliga remisstiden går ut på torsdagen. Regeringen har tydligt sagt att syftet med låta kyrkan och andra aktörer lämna synpunkter inte gäller frågan om lagen ska ändras, utan bara hur samkönade äktenskap ska införas, skriver Christian Today.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...