Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

En miljon namn för Mellanösterns kristna

Minst en miljon namnunderskrifter med krav på att säkra kristen närvaro i Syrien och Irak. Det är målet med namninsamlingen "Rädda kyrkan" som ska överlämnas till FN:s generalsekreterare i juni 2017.

Nyheter · Publicerad 08:17, 27 sep 2016

– Vi vill framföra att det finns ett brett stöd för att de kristna ska få finnas med när Syrien och Irak ska återuppbyggas, förklarar Peter Paulsson, generalsekreterare för Open Doors som tagit initiativet.

– Det finns krafter som vill försöka fördriva den kristna närvaron från dessa platser. Men faktum är att de kristna varit en integrerad del av dessa samhällen, och när dessa länder återuppbyggs igen tror vi att kristna kommer att spela en viktig roll, kulturellt, ekonomiskt och socialt.

Skrivelsen till generalsekreteraren har tagits fram av Open Doors i samarbete med kristna ledare i Syrien och Irak. Att få ihop en miljon namn är fullt möjligt, menar Peter Paulsson.

– Ja absolut, säger han. Open Doors har 30 nationella kontor i den ”fria världen”. Dessutom har vi ett stort arbete i länder som Kina och Nigeria, säger Paulsson och berättar att namninsamlingen kommer att stå öppen också för troende i dessa folkrika länder.

På det här viset vill man låta den förföljda kyrkan i andra delar av världen finnas med i kampen för Mellanösterns förföljda kristna.

– Vi låter den förföljda kyrkan vara en del i att lösa problemen, säger Peter Paulsson.

Namnunderskrifterna ska överlämnas till den generalsekreterare som har tillträtt nästa sommar. Därmed landar budskapet om Mellanösterns förföljda kristna överst i FN-hierarkin.

– Vi vill gå så högt som möjligt. Då kan vi skapa ett tryck uppifrån ned mot de olika FN-kommissarier som jobbar inom dessa områden, förklarar Peter Paulsson.

Målet är också att namninsamlingen ska öka medvetenheten hos vanliga människor, regeringar och media.

– Samtidigt ger vi ett tydligt budskap till Mellanösterns kristna, att de inte är glömda utan att människor från hela världen står tillsammans med dem och ber för dem, säger Peter Paulsson.

Han påpekar att namninsamlingen också blir en uppmaning till kristna att be för Syrien och Irak.

– Läget är riktigt allvarligt och att enbart söka politisk lösning räcker inte, utan vi måste lyfta våra röster till himlen och be för kyrkan i Mellanöstern, berättar Peter.

I en annan namninsamling, 2013, skrev över 300 000 personer på en vädjan till FN att uppmärksamma de kristnas särskilt utsatta situation i Syrien.

Namnlistan till FN:s generalsekreterare kan skrivas under på: www.open-doors.se/raddakyrkan

Vi vill gå så högt som möjligt. Då kan vi skapa ett tryck uppifrån ned mot de olika FN-kommis- sarier som jobbar inom dessa områden.

Ur skrivelsen till FN:s generalsekreterare

Till FN:s generalsekreterare

Vi uppmanar vår regering och Förenta Nationerna att se till att kristna och andra minoriteter i Mellanöstern har tillgång till: 

  1. Medborgarskap på lika villkor. 
   2. Värdiga levnadsförhållanden. 
   3. En framträdande roll i att återförena och återuppbygga samhället.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...