Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

"En förälder kan aldrig jämställas med en utbildad förskolepedagog"

Socialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Moderaterna, alla är de kritiska till den "barntidsreform" som Kristdemokraterna presenterade i onsdags. Lena Hallengren (S) menar att KD:s förslag om en särskild barnomsorgspeng, utbyggd föräldraförsäkring och barnskatteavdrag är omoderna och säger till Svenska dagbladet att för KD går allt ut på att barnen ska vara hemma och inte i förskolan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 feb 2012

Nyamko Sabuni går i en debattartikel i samma tidning till hårt angrepp mot KD:s förslag, hon menar att det är absurt att småbarnsföräldrar ska bli företagare och pedagoger. "Hela rapporten andas fientlighet mot jämställdhet, forskning, kunskap och tillväxt", skriver hon, en del av denna vedertagna kunskap är enligt Sabuni att barn behöver vara i förskolan snarare än hos föräldrarna. "Dessutom behöver man inte vara ett geni för att dra slutsatsen att en förälder aldrig kan jämställas med en utbildad förskolepedagog", skriver hon.

"Allt går ut på att man ska vara hemma så länge som möjligt och tjäna pengar på att ta hand om barnet. Så funkar inte vårt samhälle. Man kommer långt ifrån arbetsmarknaden. Det missgynnar kvinnor i högsta grad", säger Centerpartiets familjepolitiske talesperson Solveig Zander om förslaget i Dagens nyheter. Där kommenterar också Gunnar Axén (M), ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, och menar att det strider mot regeringens arbetslinje. Enligt Emma Henriksson, ordförande i den familjepolitiska grupp inom KD som lade fram reformförslaget, var kritiken väntad.
"Vi har lyssnat på föräldrarna. Vår ambition har inte varit att rosa allianskamraterna", säger hon till Svenska Dagbladet.

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

KD-ledaren öppnar för samtal med SD

Politik. Kristdemokraternas partistyrelse har beslutat att partiet ska kunna samtala med samtliga riksdagspartier, inklusive Sverigedemokraterna och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...