Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Elkrisen: Regeringen pausar miljöprövning av vattenkraft

Elkrisen får regeringen att tillfälligt stoppa omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften. Alla prövningar som ännu inte påbörjats flyttas fram i tolv månader, enligt förslaget.

Nyheter · Publicerad 13:00, 13 dec 2022

I Tidöavtalet slår regeringen och SD fast att omprövningen av miljötillstånd för vattenkraften ska pausas tills det är kartlagt vilka konsekvenser omprövningen får för elproduktionen.

Nu meddelar regeringen att pausen blir tolv månader. Ärendet kommer att snabbehandlas. Förordningsändringarna ska träda i kraft den 30 januari.

– Vi är oerhört måna om att Sveriges abonnenter inte ska drabbas av frånkoppling, men vi är också angelägna att genomföra åtgärder vid vattenkraftverken så att deras negativa inverkan på miljön minskar, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) framhåller att risken för bortkoppling gått från låg till reell under hösten.

– Vi är i en situation där varje kilowattimme räknas, säger Busch.

Det gör vattenkraften mycket viktig, anser hon.

– Vattenkraften är elsystemets fossilfria ryggrad och tryggar vår elförsörjning såväl när solen inte skiner och vinden inte blåser som när vi har den svåra situationen att det är kallt och det eventuellt har slocknat.

Vill regeringen bygga ut vattenkraften?

– Det är inte föremål för diskussion i dag, nu hanterar vi den befintliga vattenkraften. Men detta visar att vattenkraften har egenskaper som är unika och robusta.

Miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen har varit kritiska till en paus. Från branschen välkomnas den däremot.

Regeringsförslaget skickades på remiss på måndagen och remissinstanserna får en vecka på sig att komma in med synpunkter.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00