Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ekhos bidrag kvar efter ändringar

Riksförbundet Ekho ändrar omfattningen av sitt projekt "Hbtq-frågor i Frälsnings­armén". Man behåller bidraget från Ungdoms­styrelsen, men kommer att få betala tillbaka de pengar som inte har använts när projektet är slut i juli.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 apr 2013

Tidigare i år rapporterade Världen idag om att Riks­för­bund­et Ekumeniska grupperna för kristna hbtq-personer, Ekho, hade fått ett projektstöd på 355 000 kronor från statliga Ung­domsstyrelsen för ett projekt som bland annat syftade till att påverka Frälsningsarmén till att acceptera hbtq-personer som frälsningsofficerare.
I Ekhos ansökan till Ung­doms­styrelsen uppgavs Frälsnings­armén som samarbetspartner i projektet, bland annat genom en kårledare i Malmö, som uppgavs vara med i projektets styrgrupp. Det var på den grunden Ekho beviljades bidraget.

Men uppgiften om ett samarbete mellan Ekho och Fräls­nings­armén dementerades i januari av sam­fundet. Ungdoms­styrelsen träffade då både Frälsnings­arm­én och Ekho för att reda ut situationen. Dessutom fick Ekho skicka in en delredovisning för att Ung­doms­styrelsen skulle kunna pröva det utbetalda bidraget. I delredovisningen har Ekho tonat ner delen om att påverka vilka som får bli frälsningssoldater, med anledning av att något formellt samarbete inte finns med samfundet. Nu är projektets huvudsakliga mål att få in en artikel i Frälsningsarméns tidning Stridsropet och att samla in "livsberättelser" om hbtq-personer i samfundet, för att sammanställa berättelserna i en bok.

Ungdomsstyrelsen har beslutat att Ekho får behålla bidraget tills vidare, men med anledning av projektets förändrade kostnader kommer organisationen sannolikt att bli återbetalningsskyldig för de pengar som inte används.
– Det finns fortfarande aktiviteter kvar i projektet som Ekho på egen hand kan genomföra. Fortsatt kontakt och dialog med Frälsningsarmén centralt är fortfarande en viktig del av projektet, säger Fredrik Wikström, chef för enheten för organisationsstöd på Ungdomsstyrelsen.
– Det förekommer att organisationer sätter i gång projekt och så visar det sig att man inte har de kostnader man hade planerat för. Och då betalar man tillbaka de pengarna, säger Fredrik Wikström.

Marie Willermark, kommendör och Frälsningsarméns Sverige­ledare, säger att hon har förståelse för att Ekho driver projektet, men reagerar mot en del formuler­ingar i bidragsansökan.
– Det vi har något emot, är de formuleringar som handlar om att Ekho ska ta sig mandat att ändra på Frälsningsarméns bibeltolkning och våra inre angelägenheter kring vilka som får bli soldater eller officerare, säger hon.
Även om Frälsningsarmén inte har velat vara en del av Ekhos projekt, vill man ta del av publikationen med "livsberättelser".
– Om hbtq-människor inte har fått förståelse eller blivit respektlöst och felaktigt bemötta i den kår de är medlemmar i, så är vi intresserade av att ta upp det och lära av vad som gick fel, säger Marie Willermark.
– När Ekho kommer med boken får vi se om vi bedömer att det kan vara användbart för oss eller inte. Vi har sagt att vi vill se den innan tryck för att undvika faktafel om Frälsningsarmén. Det är den enda beröring vi har med produkten, säger Marie Willermark.

ARASH ASADI

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...