Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

EFS polisanmäler Sveriges Radio

EFS har polisanmält Sveriges Radio. Detta efter ett dödshot som en imam riktat mot somaliska konvertiter i ett radioprogram i en av radions kanaler.– Uppmaningen att döda konvertiter har legat på SR:s hemsida länge. Den ansvarige utgivaren förstår inte somaliska och först i tisdags begärde han en översättning. Det tar en hel vecka enligt deras rutiner, säger missionssekreteraren Erik Johansson, till Budbäraren.

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 sep 2011

I samband med det möte på torget i Rinkeby som EFS somaliamissionärer arrangerade för en månad sedan, uttalade en muslimsk ledare i stadsdelen dödshot mot de somalier som lämnar islam för att bli kristna. Det fanns med i ett inslag som Sveriges Radio sände, rapporterar tidningen Budbäraren.

Programmet med dödshotet mot konvertiter sändes av den somaliska redaktionen på Sveriges Radio och var en uppföljning på ett tidigare inslag. Det handlade om hur en grupp kristna somalier hade kommit till Rinkeby torg för att evangelisera, och de fick också berätta om det i ett radioinslag.

Nu har Erik Johansson, missionssekreterare för EFS internationella avdelning, polisanmält Sveriges Radio för hets mot folkgrupp.
– Uppmaningen att döda konvertiter har legat på SR:s hemsida länge. Den ansvarige utgivaren förstår inte somaliska och först i tisdags begärde han en översättning. Det tar en hel vecka enligt deras rutiner, säger Erik Johansson, till Budbäraren.

Han säger även till tidningen att han nu vill att åklagare prövar om Sveriges Radio gjort sig skyldig till hets mot folkgrupp genom att sända programmet och göra det tillgängligt på sin hemsida.
– Vi accepterar inte att dödshot får riktas mot de somalier som längtar efter att bli kristna. Sånt ska inte få förekomma i Sverige. Jag hoppas att EFS-arna runt om landet är med i bön om beskydd för våra missionärer och de kristna somalierna, säger Erik Johansson, till tidningen.

varldenidag.se
webbredaktionen@varldenidag.se

FAKTA: Missionen bland somalier i Sverige
Är ett projekt som bedrivs av EFS i samarbete med OM Sverige, med stöd av Evangeliska Frikyrkan och pingstförsamlingen i Jönköping.  En svensk är anställd på halvtid och en somalier arbetar under hösten nästan heltid med att nå kristna somalier och sprida evangelium bland de minst 40 000 somalier som finns i Sverige.

KÄLLA: EFS

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...