Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

En biståndsarbetare från irländska organisationen Goal undervisar barn i Freetown i Sierra Leone om ebola 18 september. FN och WHO varnar nu för att spridningen av viruset kan bli mycket svår­stoppat. Foto: Michael Duff / AP / TT

Ebola ett allt större hot

Tusentals personer kan komma att dö i ebola varje vecka och leda till att sjukdomen får ett permanent fäste i Västafrika, varnar WHO.– Situationen förvärras för varje dag, konstaterar Ibra medias fältdirektor Jonathan Ballah.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 sep 2014

"Kan ebola-utbrottet pågå för alltid?", "Är ebola början på världens ände?" Det är bara några av de senaste dagarnas tidningsrubriker om ebola – det mycket smittsamma virus som tagit över 2 800 människoliv i Västafrika sedan det första utbrottet i Guinea i december förra året.
Ebolaepidemin saknar motsvarighet i modern tid och är ett "hot mot internationell fred och säkerhet", fastslog FN:s säkerhetsråd i förra veckan, och uppmanade alla medlemsstater att bidra med hjälpinsatser. USA:s president Barack Obama utlovade efter säkerhetsrådets uttalande att USA bland annat ska bidra med 3  000 soldater till byggandet av behandlingscenter, och en stor satsning på utbildning av vårdpersonal i Liberia.

Att situationen är mycket oroväckande bekräftas av Världs­hälso­orga­nisationen, WHO, i en ny prognos Så många som 20 000 personer beräknas ha insjuknat fram till början av november, med en dödlighet på 70 procent, enligt WHO. Enbart under andra veckan i september konstaterades 289 dödsfall.
"Data visar att utan drastiska förbättringar i kontrollåtgärderna kommer antalet fall och antalet döda av ebolaviruset att förväntas öka från hundratals till tusentals varje vecka under de kommande månaderna", skriver WHO i en rapport som publiceras av New England Journal of Medicine.
Utvecklingen är så allvarlig att ebola kan få ett permanent fäste i Västafrika, varnar WHO.

Situationen förvärras av okunskap om hur sjukdomen sprids och om djup misstro mot myndigheter och sjukvårdspersonal. I förra veckan dödades åtta myndighetspersoner och journalister när de begett sig till en avlägsen by i Guinea för att informera om sjukdomen. Fruktan och panik har fått invånare på flera platser att angripa vårdpersonal och tjänstemän, som anklagas för att sprida viruset.
Att nå ut med information om viruset och hur det sprids är en av de viktigaste uppgifterna. Genom radiosändningar och informationskampanjer i kyrkor bidrar svenska pingströrelsens missionsorganisation Ibra media med insatser i flera av länderna i regionen. Arbetet i Västafrika leds av fältdirektor Jonathan Ballah.

– Ibra har många partners i Västafrika. De som har fm-stationer diskuterar sjukdomen i sina sändningar för att öka medvetenheten. I Guinea har jag personligen sänt kampanjhäften som delats ut till många pastorer. De har delat ut dem och satt upp dem i sina kyrkor, berättar han för Världen idag via epost.

– Situationen förvärras dag för dag. Även om det verkar vara under någon slags kontroll i Guinea är viruset fortfarande mycket aktivt i Liberia och Sierra Leone, säger Jonathan Ballah. Han har på nära håll sett virusets fruktansvärda följder.

– Jag känner personer som dött av ebola, bland dem borgmästare, flera pastorer, lekmannaledare i kyrkor och flera andra.

Jonathan Ballah förklarar att man behöver ta hänsyn till bakgrunden för att förstå situationen i de drabbade länderna.

– Liberia och Sierra Leone har gått igenom krig som förstört infrastrukturen och försvagat institutionerna, ökat fattigdomen och analfabetismen. Under krigen rådde en total misstro mot myndigheterna. Vanligt folk tror att politikerna vill manipulera och utnyttja folket för sina egna själviska mål.
Till följd av det ser nu många sjukdomsutbrottet som en konspiration från myndigheterna, som de tror vill utnyttja krissituationen för egen vinning, förklarar Jonathan Ballah.

En vanlig uppfattning är att ledande politiker vill locka till sig bistånd från omvärlden, som de stoppar i egen ficka. Fattiga bybor är därför misstänksamma mot alla myndigheter och hälsoarbetare.
Utbildning och information måste komma från lokala myndighetsföreträdare, traditionella byledare och inhemska sociala nätverk, menar Jonathan Ballah.

– Det är de människor som man kommer att lita på. Det krävs en mobilisering av samhällena på gräsrotsnivå för att bygga upp ett förtroende.

David Högfeldt
david.hogfeldt@varldenidag.se


Fakta.
Ebola

Ebola är ett virus som orsakar blödarfeber. Det upptäcktes i Kongo-Kinshasa 1976 och flera utbrott har skett i Afrika söder om ekvatorn sedan dess. I februari i år bekräftades det första fallet någonsin i Västafrika och viruset har nu stor spridning i främst Liberia, Guinea och Sierra Leone.

Viruset tros överföras till människor från fladdermöss. Ebola smittar mellan människor genom kontakt med infekterade kroppsvätskor och vid kontakt med döda kroppar.

Den smittade insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. I slutet av förloppet kan blödningar uppstå i inre organ och på huden. Dödligheten är upp till 90 procent.

Såväl läkemedel som vaccin befinner sig på experimentstadiet.

Källor: Läkare utan gränser, Folkhälsomyndigheten

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...