Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken.
Lukas 12:3

Världen idag

Ebba Busch: Förbjud resor där hbtq-personer utsätts för påverkan

Utreseförbudet för barn som riskerar att giftas bort eller utsättas för könsstympning borde utvidgas till att omfatta ”omvändelseförsök” utomlands. Det anser Kristdemokraterna.

”Vi kommer alltid stå upp för hbt+personers rättigheter”, skriver partiledare Ebba Busch på Facebook.

Nyheter · Publicerad 14:00, 20 jun 2022

Kristdemokraterna ställer sig därmed bakom förslaget i en utredning som publicerades i maj, och som såg över möjligheterna att utvidga dagens utreseförbud för barn som riskerar att föras utomlands i syfte att ingå äktenskap eller könsstympas.

Enligt förslaget ska utreseförbud också kunna beslutas om det finns risk för att en minderårig persons ”hälsa eller utveckling skadas på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i boendemiljön under utlandsvistelsen”.

Detta skulle även omfatta ”vistelser som syftar till att omvända hbtqi-personer”, menar utredaren.

Också Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) föreslog i en rapport nyligen att utreseförbud ”bör kunna meddelas för resor där hbtqi-personer riskerar att utsättas för omvändelseförsök”.

I inlägget skriver Ebbas Busch att många unga hbtq-personer ”uppger att de utsätts för olika sorters påtryckningar från närstående att ’omvända’ sig till en annan sexuell läggning, en annan könsidentitet eller ett annat könsuttryck”.

”Varje människa har ett eget och unikt värde, som inte får förtrampas. Därför kommer vi att arbeta för en lag mot att lura iväg någon i syfte att påtvinga dem en annan identitet. Vi kommer alltid stå upp för hbt+personers rättigheter.”

Partiledaren menar också att det ”är, och ska vara, olagligt” att tvinga andra människor att genomgå så kallade omvändelseförsök. Det är oklart om hon avser lagens förbud mot olaga hot och tvång, eller förbudet mot behandling inom hälso- och sjukvård som inte utgår från vetenskap eller beprövad erfarenhet.

Någon explicit lag mot så kallad omvändelsterapi finns inte i Sverige. Men MUCF föreslog i sin rapport att regeringen skulle låta utreda förutsättningarna att förbjuda omvändelseförsök av både barn och vuxna.

Inom kristna kretsar finns en oro för att ett sådant förbud skulle inskränka religionsfriheten, på så sätt att förbön och själavårdssamtal förbjuds i den mån de handlar om en persons sexuella läggning.

Ebba Busch har inte svarat på en fråga från Världen idag om hur hon ser på detta.

”Varje människa har ett eget och unikt värde, som inte får förtrampas. Därför kommer vi att arbeta för en lag mot att lura iväg någon i syfte att påtvinga dem en annan identitet.

En skridskolegend har fått gå hem

Ledare Skridskolegenden Jonny Nilsson berättade i ett reportage i Världen idag (våren 2021) om hur hans... fredag 24/6 00:00

Snart hålls årlig gudstjänst för Sveriges ofödda barn

Prolife. Den 3 juli hålls en gudstjänst i Holmstrand till minne av de barn som inte fått födas i vårt land.... lördag 25/6 18:00

Svaret på vår djupaste längtan finns hos en enda person

Krönikor För några år sedan satt jag på tunnelbanan på väg till bibelskolan där jag studerade. I varje... torsdag 23/6 00:10

Tryck från hbtq-grupper kräver vaksamhet hos församlingen

Ledare Slutna grupper på Facebook arbetar aktivt för att undergräva den bibliska synen på homosexualitet.... torsdag 23/6 00:10

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier