Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.
Jakobsbrev 3:13

Världen idag

Hundratals frikyrkor har lagts ned det senaste decenniet. Det visar en ny rapport som belyser behovet av fler nya församlingar i Sverige. Foto: Scanpix

Dyster trend för kyrkor

Frikyrkoförsamlingar läggs ned i snabb takt. Samtidigt minskar medlemstappet och antalet nystartade kyrkor ökar stadigt. Det är slutsatserna av en rapport som Öyvind Tholvsen, ledare för församlingsprogrammet i Evangeliska frikyrkan, presenterade i juni. Till Världen idag säger han att utmaningen för frikyrkan är att starta fler nya församlingar.

Nyheter · Publicerad 09:00, 11 jul 2011

Mellan 2000 och 2005 minskade antalet frikyrkor med 7,4 procent. Och de senaste fem åren har nedläggningstakten ökat ytterligare, då minskade församlingarna med 10 procent. Totalt har under 2000-talets första decennium antalet frikyrkor i Sverige minskat från 2 886 till 2 410, vilket innebär att nästan 500 församlingar lagts ned.
– Jag blev överraskad av att se hur många som lagts ned de senaste fem åren, säger Öyvind Tholvsen, som kallar utvecklingen dramatisk.
– Det måste man säga när en av fem frikyrkor försvunnit på bara tio år.

Rapporten, som ger en utförlig bild av den geografiska spridningen och utvecklingen bland frikyrkor i landet, skickar också andra, mer positiva, signaler. Det mångåriga medlemstapp som frikyrkan sett, verkar vara på väg att bromsas upp. Mellan 2000 och 2005 minskade antalet medlemmar med 5,4 procent, de senaste fem åren var minskningen 3,2 procent.
Kartläggningen ger också vid handen att det faktiskt startas en hel del nya församlingar och att dessa i stor utsträckning växer och även har en positiv inverkan på andra kyrkor i samma område. ”Vi kan se att det tydligt finns ett samband mellan etablerandet av nya församlingar och växt i antal medlemmar. Det är alltså inte så att nya församlingar enbart tar medlemmar från etablerade församlingar”, skriver Tholvsen i rapporten.
– Man kan konstatera att där det planteras mest församlingar, där är också medlemsutvecklingen mest positiv.
Ett av målen för frikyrkligheten framöver bör också vara att återvinna svenskarnas förtroende.
I en annan, nyligen genomförd undersökning gjord av Svenska kyrkan och Kyrkans Tidning, fick
3 000 personer svara på frågor kring kyrkan och dess roll i samhället. Och en av slutsatserna utifrån enkäten är att förtroendet för frikyrkan är lågt, betydligt lägre än exempelvis för Svenska kyrkan.

Öyvind Tholvsen uppskattar att Sverige är i behov av mellan 1 200 och 1 300 nya församlingar fram till år 2025 för att ha ungefär lika många invånare per församling som i dag.
– Vi behöver plantera nya församlingar på platser där människor befinner sig, det bor många fler inne i städerna i dag än förr till exempel. Men det behövs också nya församlingar som tänker kyrka på ett nytt sätt och kan kommunicera med svensken i dag. Församlingsgrundande är inte ett mål i sig självt, det är ett medel för att fler ska lära känna Jesus.

100-årig demokrati lider av allvarliga skavanker

Ledare En ny riksdag har öppnats och vi har påmints om att det är 100 år sedan den parlamentariska... lördag 18/9 00:10

Ryska valet inte spännande förrän efteråt: ”Riggat system”

Politik. En del vill inte ens se röstningen till Rysslands parlament som ett val, andra kallar det fars. Men... lördag 18/9 20:00

IMF-chefen anklagas för Kina-påtryckningar

Utredning. Världsbankens ledning pressade sin personal att skönmåla Kina när de skulle göra rankinglistan... lördag 18/9 16:00

Allt fler kommuner drar in stöd till religiösa aktörer

Kartläggning. Allt fler kommuner drar in bidrag till föreningar med religiös huvudman, oavsett om verksamheten... lördag 18/9 12:00

Bevara mitt hjärta – därifrån utgår livet

Missionsglimten – Hallå? Hej, syster, hur mår du? Jag har saknat dig! Jag blir alltid så glad, uppmuntrad, fylld... lördag 18/9 00:00

Lyckligtvis är Gud inte som du och jag.

Ungkrönika lördag 18/9 00:00

När två världsbilder kolliderar

Israelkrönika Jakten på de sex terrorister som rymde från Gilboafängelset i Israel förra veckan har fullständigt...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier